Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κατάργηση των ρυθμίσεων του άρθρου 14 ν. 3783/2009, που απειλούν με αφανισμό τις μικρές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/12/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 2379
Ημερομηνία Κατάθεσης :.10.12.2009

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
 

-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των ρυθμίσεων του άρθρου 14 ν. 3783/2009, που απειλούν με αφανισμό τις μικρές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.


Στη χώρα μας λειτουργούν, κατά κανόνα σε επίπεδο νομού, πολλές μικρές επιχειρήσεις παροχής οδικής βοήθειας σε αυτοκίνητα οχήματα που ακινητοποιούνται λόγω βλάβης ή ατυχήματος και είναι ασφαλισμένα, για τον κίνδυνο αυτό, σε ασφαλιστικές εταιρείες. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν σημαντικό αριθμό προσωπικού και έχουν σημαντικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, γερανοφόρα κλπ. οχήματα, συμβάλλοντας στις τοπικές οικονομίες.  


Με τον ν. 3651/2008 η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε ήδη υπερβεί τις συνήθως προβλεπόμενες για τις εταιρείες αυτές προδιαγραφές επιχειρησιακής οργάνωσης που εφαρμόζονταν στις άλλες χώρες Ε.Ε, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας τους. Θέσπισε, με αυτό τον τρόπο, έμμεσα εμπόδια εισόδου στον κλάδο με στόχο να ενισχύσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βλέψεις μονοπωλιακής επικράτησης στη δραστηριότητα αυτή.


Στη συνέχεια, με το άρθρο 14 ν. 3783/2009, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2009 από την προηγούμενη Κυβέρνηση, προβλέφθηκε:

- η εισαγωγή, από την 1-1-2010, της υποχρέωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ως μικτές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων (οι οποίες κατά κανόνα συνεργάζονταν με τις μικρές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας) να έχουν  δικό τους προσωπικό και γερανοφόρα οχήματα στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας εντελώς τις συνεργαζόμενες μέχρι τότε με αυτές μικρές επιχειρήσεις από τη δραστηριότητα αυτή.

- η υποχρέωση των μικρών επιχειρήσεων παροχής οδικής βοήθειας να συνεργάζονται μόνο με μια (1) μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας. Δηλαδή καθεμιά από τις μικρές επιχειρήσεις να έχει, από την 1-1-2010, ένα μόνο πελάτη, παρ’ ότι οι προδιαγραφές ελάχιστης απασχόλησης και εξοπλισμού που τους είχαν τεθεί με τον ν. 3651/2008, καθ’ υπέρβαση μάλιστα της κρατούσας πρακτικής στην Ε.Ε,  είχαν διαμορφωθεί με δεδομένη τη δυνατότητα απεριόριστων συνεργασιών γι’ αυτές τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας σημαντικά τις επενδύσεις και το κόστος λειτουργίας τους.


Ας σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματική Αντιπολίτευση (αλλά και άλλα κόμματα της Βουλής) είχε καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 14 ν. 3783/2009, χαρακτηρίζοντάς την ως σκανδαλώδη, φωτογραφική και αντίθετη με την εθνική (άρθρο 13α Ν.Δ. 440/1970) αλλά και με την Κοινοτική νομοθεσία. Το ΠΑΣΟΚ εγκάλεσε μάλιστα την τότε Κυβέρνηση ότι  με τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία εισήχθη ως τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού,  μεθόδευε τη δημιουργία μονοπωλίου στην αγορά των Εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες οδικής ασφάλειας, με προφανείς επιπτώσεις και στο κόστος και στις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών. Μονοπωλίου με ονοματεπώνυμο, διότι μόνο μια εταιρεία είχε τις δυνατότητες που προδιαγράφονταν με τη συγκεκριμένη τροπολογία, σύμφωνα και με τις καταγγελίες της επίσης διαφωνούσας με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ‘Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών  (τοποθέτηση Χρήστου Παπουτσή στις 22-7-2009). 


Επειδή η προβλεπόμενη εφαρμογή, από την 1-1-2010, της συγκεκριμένης διάταξης θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό σημαντικού αριθμού μικρών τοπικών επιχειρήσεων οδικής βοήθειας, με απαξίωση επενδύσεων που εκ του νόμου υποχρεώθηκαν να κάνουν και με σημαντική απώλεια απασχόλησης, προς χάριν της εγκαθίδρυσης απαράδεκτων μονοπωλιακών συνθηκών στη συγκεκριμένη δραστηριότητα,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:


- Προτίθεται να καταργήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 14 ν. 3783/2009 που νοθεύουν τον ανταγωνισμό, δημιουργούν συνθήκες ‘κλειστού επαγγέλματος’ και απειλούν με αφανισμό τις μικρές, τοπικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας;

 

Αθήνα,   10 Δεκεμβρίου 2009

 

Ο  βουλευτής 

 

    Δημήτρης Κουσελάς