Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Σωματείου σχολικών τροχονόμων Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/12/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 420
Ημερομηνία Κατάθεσης :.4.12.2009

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Θέμα: Αιτήματα Σωματείου σχολικών τροχονόμων Νομού Μεσσηνίας


Σας διαβιβάζω  αντίγραφο επιστολής της Προέδρου του Σωματείου σχολικών τροχονόμων Νομού Μεσσηνίας, στην οποία εκτίθενται τα προβλήματα, μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακής αποκατάστασης που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια οι εν λόγω εργαζόμενοι, οι οποίοι αναμφίβολα προσφέρουν σημαντικότατο κοινωνικό έργο για την ασφάλεια των μαθητών.

Επειδή τα προβλήματα αυτά δεν είχαν, μέχρι σήμερα, τη δέουσα μέριμνα και αντιμετώπιση από την Πολιτεία,  παρακαλώ να τα εξετάσετε και να προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την επίλυσή τους.

 

Αθήνα  3  Δεκεμβρίου 2009       

Ο  βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς