Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Συλλόγου Αγοραίων Ταξί Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/12/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 419
Ημερομηνία Κατάθεσης :.4.12.2009

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

Θέμα: Αιτήματα Συλλόγου Αγοραίων Ταξί Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο υπομνήματος του Συλλόγου Αγοραίων Ταξί Ν. Μεσσηνίας και των σε αυτό συνημμένων,  σύμφωνα με τα οποία οι ιδιοκτήτες επαρχιακών ΕΔΧ ζητούν να υπάρξει κατάλληλη νομοθετική ή ερμηνευτική ρύθμιση για εξαίρεσή τους από  την παρ. 8 άρθρου 17 Ν. 3534/2007, διότι σε περίπτωση ομαδικής μίσθωσης θεωρείται ότι παραβιάζουν το εν λόγω άρθρο, οπότε κινδυνεύουν να παραπεμφθούν στην ποινική δικαιοσύνη και να τους επιβληθούν δυσβάστακτες ποινές.

Παρακαλώ να εξετάσετε τα ανωτέρω αιτήματα με τη δέουσα προσοχή, διότι τα επαρχιακά αγοραία ταξί συχνά μεταφέρουν, με ομαδική μίσθωση, άτομα από απομακρυσμένα χωριά, που δεν εξυπηρετούνται από κανένα μέσο συγκοινωνίας,  ή ηλικιωμένους και  ασθενείς (λ.χ. για αιμοκάθαρση-χημειοθεραπείες), οι οποίοι δυσκολεύονται  να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια μέσα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μισθώσουν μόνοι τους ταξί, οπότε αναγκαστικά μοιράζονται με άλλους το κόστος της μίσθωσης.

Αθήνα  3  Δεκεμβρίου 2009

 

Ο  βουλευτής

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο υπομνήματος του Συλλόγου Αγοραίων Ταξί Ν. Μεσσηνίας και των σε αυτό συνημμένων,  σύμφωνα με τα οποία οι ιδιοκτήτες επαρχιακών ΕΔΧ ζητούν να υπάρξει κατάλληλη νομοθετική ή ερμηνευτική ρύθμιση για εξαίρεσή τους από  την παρ. 8 άρθρου 17 Ν. 3534/2007, διότι σε περίπτωση ομαδικής μίσθωσης θεωρείται ότι παραβιάζουν το εν λόγω άρθρο, οπότε κινδυνεύουν να παραπεμφθούν στην ποινική δικαιοσύνη και να τους επιβληθούν δυσβάστακτες ποινές.     

Παρακαλώ να εξετάσετε τα ανωτέρω αιτήματα με τη δέουσα προσοχή, διότι τα επαρχιακά αγοραία ταξί συχνά μεταφέρουν, με ομαδική μίσθωση, άτομα από απομακρυσμένα χωριά, που δεν εξυπηρετούνται από κανένα μέσο συγκοινωνίας,  ή ηλικιωμένους και  ασθενείς (λ.χ. για αιμοκάθαρση-χημειοθεραπείες), οι οποίοι δυσκολεύονται  να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια μέσα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μισθώσουν μόνοι τους ταξί, οπότε αναγκαστικά μοιράζονται με άλλους το κόστος της μίσθωσης.

 

 

Αθήνα  3  Δεκεμβρίου 2009 

Ο  βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς