Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προεδρικό Διάταγμα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/12/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 1929
Ημερομηνία Κατάθεσης : 03.12.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

 

-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Προεδρικό Διάταγμα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Σε απάντηση στην αρ. πρωτ. 16384/18-3-2009 Ερώτησή μου, ο τότε Υφυπουργός Παιδείας κ. Λυκουρέντζος στην αρ. πρωτ. 32154/ΙΗ 6-4-2009 Απάντησή του σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με διαβεβαίωσε ότι οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ02-Φιλολόγων, σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είχε υπογραφεί από τον τότε ΥΠΕΠΘ και είχε διαβιβαστεί για υπογραφή στον συναρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Το θέμα ωστόσο εξακολουθεί να εκκρεμεί, καθόσον καθυστέρησε η συγκέντρωση υπογραφών από τους συναρμόδιους Υπουργούς της προηγούμενης Κυβέρνησης και η έγκριση του σχεδίου Π.Δ. από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λόγω της κυβερνητικής αλλαγής,  απαιτούνται πλέον νέες υπογραφές των συναρμόδιων υπουργών, προκειμένου το Προεδρικό Διάταγμα να προωθηθεί για υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να ισχύσει. 

 

Επειδή το θέμα της επαγγελματικής κατοχύρωσης των αποφοίτων  του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επείγει, ώστε να μην αποκλείονται από τους εν εξελίξει διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, μέχρι να τεθεί σε ισχύ το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα,

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

- Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;

-Τι ενέργειες προτίθενται να κάνουν για την αναγκαία επίσπευση της έκδοσης του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος και πότε προβλέπεται αυτό να εκδοθεί;

 

                                                                        Αθήνα,  3 Δεκεμβρίου  2009

 

Ο βουλευτής

 

 

    Δημήτρης Κουσελάς