Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προϋποθέσεις ένταξης επαγγελματιών-ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων στο ΕΣΠΑ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/11/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 325
Ημερομηνία Κατάθεσης :.27.11.2009

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

Θέμα: Προϋποθέσεις ένταξης επαγγελματιών-ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων στο ΕΣΠΑ.

 

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο επιστολής  συμπολίτη μου που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην περιοχή της Μάνης Ν. Μεσσηνίας, στον τομέα των ενοικιαζόμενων δωματίων, ο οποίος αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα για τη συγκεκριμένη περιοχή. Στην εν λόγω επιστολή εκτίθενται τα προβλήματα που δημιουργούνται για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων της περιοχής, από τις υφιστάμενες εισοδηματικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα όταν αυτοί διαθέτουν προς ενοικίαση πάνω από 7 δωμάτια.   

 

Παρακαλώ να δείτε με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή τα θέματα και τις προτάσεις που εκτίθενται στη συνημμένη επιστολή, τα οποία άπτονται των προϋποθέσεων ένταξης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων στο ΕΣΠΑ, ώστε να μη δημιουργούνται υπερβολικά ή αδικαιολόγητα εμπόδια συμμετοχής στις δράσεις του για επαγγελματίες της Μάνης και άλλων περιοχών της περιφέρειας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αναγκαία ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

 

   Αθήνα  23  Νοεμβρίου 2009

             Ο  βουλευτής

 

         Δημήτρης Κουσελάς