Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Επιτροπής πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών των Δημοτικών Διαμερισμάτων Σιάμου, Καλυβιών, Μερόπης, Κατσαρού, Πεύκου, Δεσύλλα και Καρανασιου Δήμων Οιχαλίας και Ανδανίας Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/11/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 264
Ημερομηνία Κατάθεσης :.23.11.2009

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Θέμα: Αιτήματα Επιτροπής πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών των Δημοτικών Διαμερισμάτων Σιάμου, Καλυβιών, Μερόπης, Κατσαρού, Πεύκου, Δεσύλλα και Καρανασιου Δήμων Οιχαλίας και Ανδανίας Ν. Μεσσηνίας.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο Αναφοράς-Ψηφίσματος της Επιτροπής ελαιοπαραγωγών των προαναφερθεισών περιοχών της ‘Ανω Μεσσηνίας, οι οποίοι υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή από τις πυρκαγιές της 25ης Αυγούστου 2007.

 

Οι εν λόγω παραγωγοί, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης στις 31-8-2007 για πλήρη αποζημίωσή τους, διαμαρτύρονται (και με τα συνημμένα στην παρούσα καταθέτουν τα σχετικά δεδομένα και επιχειρήματα) ότι ουδέποτε έλαβαν αποζημίωση ανάλογη  των πραγματικών και σοβαρών ζημιών που υπέστησαν στην παραγωγή και στο φυτικό τους κεφάλαιο. Κατόπιν αυτών επανέρχονται με σειρά αιτημάτων για την πλήρη αποζημίωση των ζημιών, την αναγκαία ανασύσταση και ενίσχυση των ελαιόδεντρων κλπ, τα οποία παρακαλώ να εξετάσετε με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή.

 

   Αθήνα  18  Νοεμβρίου 2009

 

           Ο  βουλευτής


 

         Δημήτρης Κουσελάς