Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταπατήσεις στην κοίτη του ποταμού Χάραδρου, Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/11/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 238
Ημερομηνία Κατάθεσης :.20.11.2009

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

Θέμα: Καταπατήσεις στην κοίτη του ποταμού Χάραδρου, Νομού Μεσσηνίας.

 

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο δημοσιεύματος του Μεσσηνιακού  Τύπου, σύμφωνα με το οποίο κάτοικος της περιοχής καταγγέλλει σοβαρές καταπατήσεις της κοίτης του ποταμού Χάραδρου σε μήκος 1.500 μέτρων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ιδιώτες έχουν επεκτείνει τις παρακείμενες ιδιοκτησίες τους έως και 30 μέτρα μέσα στην κοίτη του ποταμού, εκμεταλλευόμενοι τις προσχώσεις και την απόθεση φερτών υλικών. Κατά τον καταγγέλλοντα, η πρακτική αυτή  ακολουθείται συστηματικά για την επέκταση, αν όχι τον πολλαπλασιασμό της έκτασης των ιδιοκτησιών. Παρά ταύτα, όχι μόνο δεν έχει μέχρι σήμερα υπάρξει ενδιαφέρον, ούτε κάποια ενέργεια από τις αρμόδιες Αρχές ώστε να ελεγχθούν τα όρια των ιδιοκτησιών και να επανέλθει η κοίτη του ποταμού στην κανονική της κατάσταση, αλλά τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που εκτελεί η Νομαρχία θεωρούν ως «δεδομένη» την υπάρχουσα (και εμφανώς στενότερη) κοίτη.  

 

Επειδή το de facto στένεμα της κοίτης του ποταμού μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες, όχι μόνο στη γενικότερη οικολογική ισορροπία αλλά και στην ένταση των ήδη ορμητικών νερών του Χάραδρου, ο οποίος μάλιστα γειτνιάζει με καμένες εκτάσεις, παρακαλώ να δείτε το θέμα με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή.  

 

 

   Αθήνα  18  Νοεμβρίου 2009

 

        Ο  βουλευτής

 

 

         Δημήτρης Κουσελάς