Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δραστηριότητα του ΕΣΠΕΛ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/12/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση
Αριθμ. Πρωτοκόλλου :10910
Ημερομηνία Κατάθεσης :02.12.2008
 
ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
 
1) Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Γ. Αλογοσκούφη 2) ΠΕΧΩΔΕ, κ. Γ. Σουφλιά
 
ΘΕΜΑ: Δραστηριότητα του ΕΣΠΕΛ.
Κύριοι Υπουργοί,
 
Μετά την λήξη της προηγούμενης σύμβασης του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) στο τέλος του 2005, έπαψαν να γίνονται ποιοτικοί έλεγχοι στα δημόσια έργα, όπως προβλέπουν οι διατάξεις εφαρμογής του Γ ΚΠΣ. Μετά από δύο διαγωνισμούς και τον αποκλεισμό των ελληνικών επιχειρήσεων (κατά τις πληροφορίες μας) που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ανακοινώθηκε βαρύγδουπα στις αρχές του έτους, ότι υπογράφηκε η σύμβαση με ισπανική εταιρεία -eptisa- που θα προβεί στους ποιοτικούς ελέγχους. Όμως τρία χρόνια από τότε που σταμάτησαν να γίνονται ποιοτικοί έλεγχοι στα δημόσια έργα, ακόμα ουσιαστικοί έλεγχοι δεν έχουν ξεκινήσει, πλην ελαχίστων τυπικών ελέγχων, που αφορούν παλαιές ολοκληρωμένες εργολαβίες. Και το σοβαρότερο: Μαθαίνουμε, ότι η ισπανική εταιρεία δεν ολοκλήρωσε, ως όφειλε, βάσει της υπογραφείσας σύμβασης στην προκαθορισμένη ημερομηνία (13-10-2008) την κατασκευή και διαπίστευση του εργαστηρίου της στην Ελλάδα και ζήτησε παράταση τεσσάρων μηνών. Μέχρι τότε σε ποιο διαπιστευμένο εργαστήριο θα αποστέλλονται τα δοκίμια για την εκτέλεση των εργαστηριακών ελέγχων ή μήπως τα δοκίμια θα αποστέλλονται, όπως ακούγεται, στην Ισπανία;
 
Κατόπιν αυτών ερωτάσθε:
 
1. Με ποια Υπουργική Απόφαση γίνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι; Είναι η ίδια που εφάρμοζε ο προηγούμενος ΕΣΠΕΛ ή άλλαξε και εάν ναι να κατατεθεί.
 
2. Πότε θα ξεκινήσουν ουσιαστικοί έλεγχοι του ΕΣΠΕΛ με διενέργεια ελέγχων, λήψη δοκιμίων, εργαστηριακές δοκιμές κλπ;
 
3. Έχει εκδοθεί πρόγραμμα ελέγχων με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και ΠΕΧΩΔΕ, όπως προβλέπει η νομοθεσία και αν ναι πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των έργων του Γ ΚΠΣ; Πόσοι και ποιοι έλεγχοι έγιναν μέχρι σήμερα;
 
4. Ποιοι κίνδυνοι εγκυμονούν για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση και αποπληρωμή του Γ ΚΠΣ από την απουσία ελέγχων του ΕΣΠΕΛ στα δημόσια έργα επί τουλάχιστον μια τριετία;
 
5. Ποιές κυρώσεις θα επιβληθούν στην ισπανική εταιρεία για την καθυστέρηση συγκρότησης και διαπίστευσης του εργαστηρίου της στην Ελλάδα, κατά παρέκκλιση των συμβατικών της υποχρεώσεων;
 
6. Πώς εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των εργαστηριακών ελέγχων στην Ισπανία από κινδύνους που εγκυμονούν κυρίως κατά την μεταφορά των δοκιμίων (σπασίματα, απώλειες, αλλοιώσεις κτλ).;
 
Παρακαλούμε επίσης όπως μας καταθέσετε τα παρακάτω στοιχεία:
 
1. Την Προκήρυξη και τα πρακτικά διεξαγωγής του σχετικού διαγωνισμού.
 
2. Την Σύμβαση με την ισπανική εταιρεία.
 
3. Τις πληρωμές της ισπανικής εταιρίας μέχρι 31-12-08.
 
4. Την Κ.Υ.Α. έγκρισης προγράμματος ελέγχων.
 
5. Τον Απολογισμό υλοποίησης προγράμματος ελέγχων.
 
 6. Το πρόγραμμα ελέγχων του επόμενου τριμήνου.
 
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ