Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υποχρεωτική υπαγωγή των συνταξιούχων του ΟΓΑ στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 16635
Ημερομηνία Κατάθεσης :.24.03.2009

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική υπαγωγή των συνταξιούχων του ΟΓΑ στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

  

Η πρόσφατη εγκύκλιός σας (Α.Π. ΔΙΑΣΦ/Φ9/39/123485/1-12-2008) που εκδόθηκε προκειμένου να δοθούν «διευκρινίσεις» για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. συνταξιούχων, που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στον Ο.Α.Ε.Ε. σε πόλεις και χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων, έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στους συνταξιούχους του ΟΓΑ που ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες στις ανωτέρω περιοχές, αφού τους υποχρεώνει να υπαχθούν στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. χωρίς τις προϋποθέσεις του εισοδηματικού κριτηρίου του Ν. 3050/02, που προβλέπεται για την ασφάλιση των εν ενεργεία επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. 

Είναι γνωστό ότι, η επαγγελματική δραστηριότητα των συνταξιούχων του ΟΓΑ στις παραπάνω περιοχές, επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στη λειτουργία μικρών καφενείων τα οποία αποτελούν μοναδικό σημείο αναφοράς και συνάντησης των κατοίκων και τη μοναδική διέξοδο ψυχαγωγίας τους.

 Ως εκ τούτου, η εφαρμογή της εν λόγω ρυθμιστικής εγκυκλίου  σας, θα αναγκάσει τους συνταξιούχους να σταματήσουν κάθε δραστηριότητα, να κλείσουν τα καφενεία τους και να οδηγήσουν τις ολιγάριθμες πληθυσμιακά περιοχές σε μαρασμό. Είναι αδύνατον τα εν λόγω καφενεία, πολλά από τα οποία όχι μόνο δεν έχουν κέρδη αλλά ζημιώνουν τους ιδιοκτήτες τους, να αντέξουν τις κατά 40% προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

Λαμβανομένου υπ΄ όψη του μεγάλου κοινωνικού κόστους που θα έχει η εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου σε περιοχές που συρρικνώνονται ραγδαία, αφού νεολαία δεν υπάρχει και η μέση ηλικία ξεπερνά τα 60 χρόνια, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να απειλούνται με ερήμωση :

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να προβεί στην άμεση ακύρωση της υπ΄ αριθ. ΔΙΑΣΦ/Φ9/39/123485/1-12-2008 εγκυκλίου της, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και τόνωσης των μικρών τοπικών κοινωνιών της χώρας,  προκειμένου να μην τεθούν σε απομόνωση τα μικρά χωριά και οι πόλεις με κατοίκους κάτω των 2.000 κατοίκων;

 

Αθήνα   24 Μαρτίου 2009

Ο βουλευτής

  Δημήτρης Κουσελάς