Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/1/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:4550
Ημ. Κατάθεσης: 16-01-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ.

Μετά την αλλαγή του Κανονισμού της Κ.Ο.Α Οπωροκηπευτικών, στον οποίο περιλαμβάνεται και η σταφιδάμπελος, οι παραγωγοί θα εισπράξουν φέτος για τελευταία χρονιά τις επιδοτήσεις τους ως στρεμματική ενίσχυση, αφού από το 2008 θα ενσωματωθούν στην ενιαία ενίσχυση.

Τα δικαιώματα όμως αυτά θα πρέπει να ενεργοποιηθούν μαζί με τα υπόλοιπα και η ενεργοποίηση ξεκινά στις 15 Μαρτίου.

Επειδή δεν έχει εκδοθεί καμία εγκύκλιος εφαρμογής του νέου Κανονισμού,

Επειδή δεν έχει γίνει τίποτα για τα οριστικά δικαιώματα, που προκύπτουν από την σταφιδοκαλλιέργεια, ούτε καν για τα προσωρινά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Πότε θα εκδοθεί η εγκύκλιος εφαρμογής ώστε να ενημερωθούν οι σταφιδοκαλλιεργητές;

    • Πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκαιρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους;

Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς