Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα εργαζομένων και ελλείψεις Νοσοκομείου Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/9/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3828
Ημερομηνία Κατάθεσης :.1.09.2009

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Προβλήματα εργαζομένων και ελλείψεις Νοσοκομείου Καλαμάτας.

 

 

Πέραν των γενικότερων προβλημάτων αμοιβής και ασφάλισης που απασχολούν  το νοσηλευτικό προσωπικό ολόκληρης της χώρας, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Καλαμάτας εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες των σοβαρών ελλείψεων  ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο εν λόγω νοσοκομείο, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας.  

 

Σύμφωνα και με το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, τα προβλήματα αυτά αφορούν:

 

 -στις αναγκαίες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, για να καλυφθούν τα σοβαρά κενά που σήμερα υπάρχουν, πόσο μάλλον που οι ανάγκες επιτείνονται λόγω της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης του ιού της νέας γρίπης (Η1Ν1)

- στην εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία όρων εργασίας των υγειονομικών,

- στις επείγουσες ανάγκες πρόσληψης μόνιμου ιατρικού προσωπικού,  ιδιαίτερα στις μονάδες Επειγόντων Περιστατικών, Τεχνητού Νεφρού και Εντατικής Θεραπείας, που σήμερα υπολειτουργούν,

-  στην αντιμετώπιση σοβαρών δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στις συμβάσεις προμήθειας υλικών και συντήρησης μηχανημάτων, με συνέπεια προβλήματα ομαλής εξυπηρέτησης των αναγκών ή ακόμα και εξωσυμβατική ανάθεση παραγγελιών υλικών, σε υψηλότερες τιμές,

- στην αναγκαία αντικατάσταση του απαρχαιωμένου εξοπλισμού και του στόλου των ασθενοφόρων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας, λόγω παλαιότητας.

- στην ανάγκη μετεγκατάστασης του προγράμματος «Ψυχαργώ» πριν τη χωροθέτηση των κτιρίων του Παλαιού Νοσοκομείου.

 

Επειδή  οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο, ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό,  έχουν δικαίωμα σε αξιοπρεπείς και ομαλές συνθήκες εργασίας,  

Επειδή  τα προαναφερθέντα προβλήματα και ελλείψεις λειτουργούν σε βάρος της επιβεβλημένης παροχής ικανοποιητικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Μεσσηνίας, καθώς και –στην περίπτωση των προμηθειών- της αναγκαίας αποτελεσματικής διαχείρισης,

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Είναι σε γνώση των ανωτέρω προβλημάτων του Νοσοκομείου Καλαμάτας και των εργαζομένων σε αυτό;

-Αν ναι, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα και τι προτίθεται ακόμη να κάνει για την επίλυσή τους;

-Ειδικότερα, πότε προτίθεται να προχωρήσει στις προσλήψεις του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για το Νοσοκομείο Καλαμάτας;


Αθήνα,  1 Σεπτεμβρίου  2009

 

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς