Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ομόφωνη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιθώμης Ν. Μεσσηνίας, για την αναγκαία ενίσχυση της αστυνόμευσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 764
Ημερομηνία Κατάθεσης :.29.07.2009

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ  ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 

Θέμα: Ομόφωνη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιθώμης Ν. Μεσσηνίας, για την αναγκαία ενίσχυση της αστυνόμευσης.

 

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο επιστολής του Δημάρχου Ιθώμης, στην οποία επισυνάπτεται η 40/2009  ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην εν λόγω Απόφαση επισημαίνονται τα σοβαρά προβλήματα  αστυνόμευσης που αντιμετωπίζει η περιοχή, λόγω των πολλαπλών κρουσμάτων κλοπών και της γενικότερης αύξησης των παραβατικών συμπεριφορών και ζητούνται συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

 

Παρακαλώ να εξετάσετε με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή τα αιτήματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθώμης για την αναγκαία ενίσχυση του πολυδύναμου Αστυνομικού Σταθμού Μελιγαλά με μέσα και προσωπικό, για την επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαλύρας, καθώς και για τη συχνότερη παρουσία των αστυνομικών οργάνων ώστε να προληφθούν και να αποτραπούν εγκληματικές πράξεις.  

Αθήνα,29 Ιουλίου 2009                                                                                                                                                                                 

 

Ο  βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς