Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποζημίωση τοματοπαραγωγών Ν. Μεσσηνίας για ζημιές που προκλήθηκαν από το επιβλαβές έντομο καραντίνας «Tuta Absoluta».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/8/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3620
Ημερομηνία Κατάθεσης :..27-8-2009

 
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:
 
-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση τοματοπαραγωγών  Ν. Μεσσηνίας για ζημιές που προκλήθηκαν από το επιβλαβές έντομο καραντίνας «Tuta Absoluta».

 

Το έντομο καραντίνας Tuta Absoluta έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές, κυρίως στις καλλιέργειες τομάτας, υπαίθριες και θερμοκηπιακές, του Νομού Μεσσηνίας.

 

Συγκεκριμένα, το μικρολεπιδόπτερο καραντίνας, γνωστό ως φυλλορίκτης της τομάτας, εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2005 στην περιοχή της Τριφυλίας. Στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλο τον Νομό και οι προξενηθείσες ζημιές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, έχοντας προσβάλει σε μεγαλύτερο βαθμό τις υπαίθριες καλλιέργειες.

 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι παραγωγοί να βρίσκονται σε απόγνωση, αφού δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα φυτοπροστασίας για τον συγκεκριμένο βλαπτικό  παράγοντα.

 

Πολλοί παραγωγοί τομάτας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις καλλιέργειες, γιατί είναι τόσο μεγάλη η ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής, που δεν είναι, πλέον, εμπορεύσιμη.

 

Επειδή πρέπει άμεσα να παρεμποδιστεί η εξάπλωση του συγκεκριμένου παθογόνου καραντίνας,

 

Επειδή οι ζημιές που έχει προκαλέσει στην καλλιέργεια τομάτας είναι μεγάλες,

 

Επειδή οι παραγωγοί είναι ανάστατοι από τη σημαντική οικονομική ζημιά που υπέστησαν,

 

Επειδή  επείγει να καταγραφούν οι ζημιές και να αποζημιωθούν το ταχύτερο οι παραγωγοί , παράλληλα δε να καταστραφούν οι καλλιέργειες που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ώστε να μην αποτελούν εστίες εξάπλωσης του παθογόνου σε γειτονικές καλλιέργειες,

 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πρόκειται να σταλεί κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, ώστε να καταγραφεί το ταχύτερο η ζημιά και  να αποζημιωθούν άμεσα οι παραγωγοί, αλλά και να καταστραφούν έγκαιρα οι επιμολυσμένες καλλιέργειες, για να σταματήσει η εξάπλωση του παθογόνου; Αν ναι, πότε θα γίνει αυτό;

                                                                      

Αθήνα,  27 Αυγούστου  2009

 
Ο βουλευτής
 

 

Δημήτρης Κουσελάς