Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επιτακτικά αναγκαία η λήψη μέτρων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/8/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3619
Ημερομηνία Κατάθεσης :..27-8-2009

 
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιτακτικά αναγκαία η λήψη μέτρων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

 

Με προηγούμενες Ερωτήσεις μου στη Βουλή, έχω επανειλημμένα αναφερθεί στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο αμπελοοινικός τομέας και στην απόγνωση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες αμπελουργοί, εξαιτίας της δραματικής μείωσης του εισοδήματός τους.

 

Όμως, παρά τις υποσχέσεις του κ. Υπουργού στην ΚΕΟΣΟΕ, μετά τις κινητοποιήσεις των αμπελουργών, ακόμη δεν έχει υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση για την απόσταξη τουλάχιστον 20.000 τόνων, στην οποία θα συμπεριληφθεί και ο οινοποιητικός Συνεταιρισμός ΝΕΣΤΩΡ της Μεσσηνίας, για 1.500 τόνους αδιάθετου κρασιού.

 

Ήδη, ο τρυγητός ξεκίνησε, αλλά στις δεξαμενές Συνεταιρισμών και δεξαμενές ιδιωτών υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αδιάθετου κρασιού, με συνέπεια οι ιδιώτες να μην απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες οινοποιήσιμων σταφυλιών. Οι Συνεταιρισμοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αφού πρέπει να απορροφήσουν όλη την παραγωγή των μελών τους, δεδομένου ότι η απροθυμία των ιδιωτών να απορροφήσουν οινοποιήσιμα σταφύλια θα αυξήσει τις ποσότητες που θα διοχετευθούν στους Συν/σμούς.

 

Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, θα είναι οι τιμές των σταφυλιών να μειωθούν στο μισό σε σχέση με πέρυσι, όπως ήδη εικάζεται.

 

Επειδή με την πρόταση της ΚΕΟΣΟΕ για απόσταξη δεν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός,

 

Επειδή ο αμπελοοινικός τομέας διέρχεται μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων ετών,

 

Επειδή, αν δεν προχωρήσει άμεσα η απόσταξη, είναι ενδεχόμενο οι παραγωγοί να μην τρυγήσουν, αλλά και να παιχτούν κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος των παραγωγών,

 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-          Προτίθεται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αμπελουργών, όπως άλλωστε έχει υποσχεθεί στην ΚΕΟΣΟΕ;  Αν ναι, πότε θα γίνει αυτό;

-          Θα υπάρξει εθνική στρατηγική για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα, πριν την επαπειλούμενη κατάρρευσή του;

                                                                                

                                                                      

Αθήνα,  27 Αυγούστου  2009

Ο βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς