Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σύμφωνα με καταγγελίες των τελωνειακών υπαλλήλων, οι μετατάξεις με αδιαφανή κριτήρια προς εξυπηρέτηση και τακτοποίηση «ημετέρων» σε θέσεις του Υπουργείου Οικονομίας που προβλέπουν υψηλότερες αποδοχές σε σύγκριση με άλλα Υπουργεία, έχουν γίνει πλέον καθεστ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ & Α.Κ.Ε 
 

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών 

   κ. Υπουργέ, 

   Με  προκήρυξη στις 26/6/2009, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά στην πλήρωση 385 νέων θέσεων στις τελωνειακές Αρχές της χώρας με μετατάξεις υπαλλήλων από άλλα Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και κρατικά ΝΠΙΔ. Δυστυχώς όμως η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη πρακτική της Κυβέρνησης κατά τη διαδικασία των μετατάξεων, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για ακόμα μια φορά τα κριτήρια επιλογής θα καταστρατηγήσουν συθέμελα όλο το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις διαδικασίες επιλογής υπαλλήλων των υπηρεσιών του ΥΠ.ΟΙ.Ο, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του Νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/2007) που αφορά τον Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων.

   Σύμφωνα δε με καταγγελίες των τελωνειακών υπαλλήλων, οι  μετατάξεις με αδιαφανή κριτήρια προς εξυπηρέτηση και τακτοποίηση «ημετέρων» σε θέσεις του Υπουργείου Οικονομίας που προβλέπουν υψηλότερες αποδοχές σε σύγκριση με άλλα Υπουργεία,  έχουν γίνει πλέον καθεστώς. Οι καταγγελίες για αναξιοκρατία και κομματική αντιμετώπιση της διαδικασίας των μετατάξεων, οδήγησαν τη συνδικαλιστική παράταξη της ΔΑΚΕ, να καταγγείλει με δελτίο τύπου στις 21-07-08 τις «αθρόες μετατάξεις στην τελωνειακή υπηρεσία».

   Από την αρχή της θητείας της Κυβέρνησης και σε κάθε σχεδόν συνεδρίαση του  Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνονται επιλεκτικές  μετατάξεις κατά περίπτωση, χωρίς προκήρυξη  των θέσεων, ενώ και εκεί ακόμα  που έγιναν ομαδικές προκηρύξεις (λ.χ. στις 19-2-2008 και στις 31-3-2008), σύμφωνα με καταγγελίες μετατάχθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς καμιά αξιολόγηση, «εκλεκτοί κομματικοί συνεργάτες και φίλοι». Οι προς κάλυψη δε θέσεις στις παραμεθόριες περιοχές δεν προκηρύσσονται, αλλά καλύπτονται επιλεκτικά, με αδιαφανείς διαδικασίες, χωρίς μάλιστα να τηρείται η υποχρέωση 10ετούς υπηρεσίας σε αυτές, η οποία προβλέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα.

     Μάλιστα, όπως προκύπτει από  τα εκτενή και εμπεριστατωμένα  δημοσιεύματα στον έντυπο και  ηλεκτρονικό τύπο, συγγενείς και στενοί συνεργάτες της πρώην και νυν πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΙΟ, αλλά και συνεργάτες άλλων υπουργικών γραφείων, απέκτησαν πολύ υψηλότερες μισθολογικές αμοιβές δια της μετάταξής τους στα Τελωνεία. Το γεγονός αυτό εγείρει από μόνο του τεράστιο ηθικό ζήτημα, για την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΟ.

   Πρέπει  να επισημανθεί δε, ότι σημαντικός αριθμός μεταταχθέντων δεν κατείχαν συναφές προς το αντικείμενο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ουδέποτε κατέθεσαν τα αναγκαία πιστοποιητικά για τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (πιστοποίηση γνώσης Η/Υ, γνώση Ξένης Γλώσσας κλπ). Αντίθετα, παρακάμφτηκαν υποψήφιοι που κάλυπταν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα υπαλλήλων με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αν και αποτελούν στελέχη της δημόσιας διοίκησης με ιδιαίτερα υψηλή επιστημονική κατάρτιση, δεν αξιολογήθηκαν αντίστοιχα.

   Επιπρόσθετα, ενώ υπάρχουν σημαντικές ανάγκες για μια καλά στελεχωμένη και οργανωμένη Τελωνειακή Υπηρεσία, που να ανταποκρίνεται στο σκοπό της, δεδομένου και του ιδιαίτερου ρόλου της στα δημόσια έσοδα, πολλοί μεταταχθέντες είτε δεν παρουσιάστηκαν ποτέ στην υπηρεσία τους, παραμένοντας στα υπουργικά ή στα πολιτικά γραφεία, είτε μετατέθηκαν ή αποσπάσθηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες, κατά παράβαση του υπηρεσιακού Κανονισμού.

   Δεδομένου ότι: 

  • Οι πρακτικές αυτές προσβάλλουν την αξιοκρατία και την αναγκαία διαφάνεια στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού, αφ ετέρου υποβαθμίζουν την αποτελεσματικότητα των Τελωνείων, από τα οποία προκύπτει περίπου το 40% των εσόδων του Προϋπολογισμού,
  • Ο ίδιος ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Μπέζας δήλωνε τον Φεβρουάριο του 2008, απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου στη Βουλή, πως «σε κανένα ευνομούμενο κράτος δεν νοούνται μετατάξεις στο Υπουργείο Οικονομικών από υπηρεσίες που δεν έχουν συναφές αντικείμενο»,
  • Η κατάσταση που επικρατεί στα τελωνεία έχει οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων διαμετακομιστικού εμπορίου, να επιλέγουν άλλες χώρες για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων τρίτων χωρών και τις διαμετακομίσεις των εμπορευμάτων τους, με αποτέλεσμα την τεράστια απώλεια εσόδων για το ελληνικό δημόσιο,
  • Τα έσοδα των τελωνείων έχουν περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό, παρά την μεγάλη αύξηση των συντελεστών επιβάρυνσης του ΕΦΚ.

 

   Ερωτάται  ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών: 

  1. Για ποιο λόγο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΟ συστηματικά  καταστρατηγεί το νομοθετικό πλαίσιο  των μετατάξεων, όπως αυτό προκύπτει  από τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν. 3528/2007), τον οποίο η ίδια έφερε και ψήφισε στη Βουλή.
  2. Πως είναι δυνατόν σε ένα σύγχρονο, ευνομούμενο κράτος, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης στελεχών για θέσεις με ιδιαίτερα βαρύνοντα ρόλο στην δημοσιονομική λειτουργία του Κράτους, να μην λαμβάνονται υπόψη ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, τα οποία αναφέρονται και στον Ν.3528/2007, όπως η συνάφεια του πτυχίου με τον κλάδο εργασίας, η ύπαρξη διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η αποφοίτηση από τις Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι γνώσεις ξένων γλωσσών και η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ;
  3. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι οι μετατάξεις συγγενών και στενών συνεργατών της πολιτικής ηγεσίας είναι νόμιμες, θεωρείται πως εμπίπτει στα όρια της πολιτικής ηθικής μια τέτοια ενέργεια;
  4. Πόσες μετατάξεις έγιναν τα 2 τελευταία χρόνια στην Τελωνειακή Υπηρεσία, στις παραμεθόριες περιοχές και στις λοιπές μονάδες; Ζητείται να κατατεθούν στοιχεία κατανομής των μεταταχθέντων υπαλλήλων: α) ανάλογα με την περιοχή στην οποία μετατάχθηκαν  και β) ανάλογα με την υπηρεσία προέλευσης και την ειδικότητα που κατείχαν σε αυτήν.
  5. Με βάση ποιες ανάγκες κάλυψης οργανικών ελλείψεων ανά μονάδα/ειδικότητα έγιναν οι μετατάξεις αυτές;  Ζητείται να κατατεθούν οι αντίστοιχες υπηρεσιακές εισηγήσεις; 
  6. Τι σχεδιασμός υπάρχει για τη λειτουργική στελέχωση και την αναγκαία αναβάθμιση της Τελωνειακής Υπηρεσίας, ώστε να προσαρμοσθεί στις νέες κοινοτικές διατάξεις, στις εφαρμογές του «Ηλεκτρονικού Τελωνείου» και να αντιμετωπισθεί η σημαντική μείωση των εσόδων των τελωνείων, παρά την αύξηση του ΕΦΚ;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Λούκα Κατσέλη

 

Δημήτρης Κουσελάς