Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας από τις παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Καλού Νερού-Τσακώνας Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων.

 

Θέμα:  Σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας από τις παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Καλού Νερού-Τσακώνας Νομού Μεσσηνίας.

 

 

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο επιστολής του Δήμου Αετού, οι δημότες του οποίου διαμαρτύρονται για τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας που δημιουργούνται από τις παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Καλού Νερού-Τσακώνας και κυρίως στο τμήμα αυτού που διέρχεται από τον οικισμό του Κοπανακίου Ν. Μεσσηνίας.

 

 

Παρακαλώ να εξετάσετε τις εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις που έγιναν από τεχνικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες στην εκτελούμενη εργολαβία και να προχωρήσετε, σύμφωνα και με το αίτημα που υποβάλλεται στο συνημμένο, στην αναγκαία τροποποίηση της μελέτης, ώστε να επιλυθούν το ταχύτερο τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας που έχουν δημιουργηθεί για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

 

Αθήνα,  22 Ιουλίου  2009

 

Ο  βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς