Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Εργο νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσία-Ραυτόπουλο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Θέμα:  ‘Εργο νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσία-Ραυτόπουλο.

 

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο επιστολής του Συλλόγου των απανταχού Ραυτοπουλαίων προς τον Νομάρχη Μεσσηνίας. Με την επιστολή του, που μου κοινοποιήθηκε, ο Σύλλογος διαμαρτύρεται για τη μη δημοπράτηση,  την μη ένταξη του έργου της νέας χάραξης της οδού Κυπαρισσία-Ραυτόπουλο Ν. Μεσσηνίας σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπως προέκυψε από απάντηση σε προηγούμενη Ερώτησή μου για το θέμα. Κατόπιν αυτών, η υλοποίηση του έργου, που είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής, καθίσταται εξαιρετικά αβέβαιη.

 

Ο εν λόγω Σύλλογος εγκαλεί τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας για σοβαρή καθυστέρηση στην έγκριση της αναγκαίας προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παρά τη διαβεβαίωση ότι η μελέτη αυτή έχει τελειώσει και ότι το έργο θα ξεκινούσε εντός του τρέχοντος έτους.

 

Παρακαλώ να μεριμνήσετε ώστε να ικανοποιηθεί το εύλογο αίτημα των κατοίκων των χωριών της Κοινότητας Τριπύλας και της ευρύτερης περιοχής. Να εγκριθεί άμεσα η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να ενταχθεί το έργο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι η υλοποίησή του θα οδηγήσει στην άρση της απομόνωσης και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής.  

 

Αθήνα,  21Ιουλίου  2009

 

Ο  βουλευτής.

 

Δημήτρης Κουσελάς