Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Ενταξη των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αετού Ν. Μεσσηνίας στις σεισμόπληκτες περιοχές του Νομού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων.

 

Θέμα:  ‘Ενταξη των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αετού Ν. Μεσσηνίας στις σεισμόπληκτες περιοχές του Νομού.

 

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο επιστολής του Δημάρχου Αετού, στην οποία αναφέρονται οι σοβαρές ζημιές που σημειώθηκαν σε δημόσια κτίρια και κατοικίες δημοτών από τη σεισμική δόνηση της 14-2-2008 και ζητείται η ένταξη των Δ.Δ. του εν λόγω Δήμου στις πληγείσες  περιοχές από τον σεισμό της14-2-2008, ώστε οι δημότες να τύχουν της αναγκαίας κρατικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών τις οποίες υπέστησαν.  
 

Αθήνα,  23 Ιουλίου  2009                                                                                                                                                                             

Ο  βουλευτής

 Δημήτρης Κουσελάς