Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εκχώρηση της φύλαξης της άγριας πανίδας σε ιδιώτες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα:  Εκχώρηση της φύλαξης της άγριας πανίδας σε ιδιώτες.

 

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο ανακοίνωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων δημοσίων υπαλλήλων, με την οποία η Ομοσπονδία αυτή διαμαρτύρεται για την εκχώρηση της φύλαξης των δασών σε ιδιώτες θηροφύλακες και για τη διαφαινόμενη υποβάθμιση της Δασικής Υπηρεσίας, η οποία επιτελεί κρίσιμο ρόλο στη φύλαξη του δασικού μας πλούτου. 

 

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τα αιτήματα των δασοφυλάκων ως προς την κάλυψη των υπαρχόντων κενών στην υπηρεσία τους (υπηρετούν 700 δασοφύλακες ενώ προβλέπονται  3.000 για 600.000 στρέμματα) και να επανεξετάσετε την επιλογή ανάθεσης της φύλαξης των δασών σε ιδιώτες θυροφύλακες, σε βάρος των δημόσιων Δασικών Υπηρεσιών, που αντίθετα πρέπει να ενισχυθούν.

 

Αθήνα,  14 Ιουλίου  2009                                                                                                                                                                             

 

Ο  βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς