Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Περικοπή δρομολογίων ΟΣΕ στον Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 712
Ημερομηνία Κατάθεσης :..30-07-2009

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

-Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Θέμα:  Περικοπή δρομολογίων ΟΣΕ στον Ν. Μεσσηνίας.

             Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο επιστολής του Προέδρου του ΤΕΙ Καλαμάτας, σχετικά με την επιχειρούμενη περικοπή δρομολογίων του ΟΣΕ που αφορούν στη Μεσσηνία, τη μεθοδευόμενη ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού  και τη συνακόλουθη  αύξηση της τιμής των εισιτηρίων. 

 

            Παρακαλώ να λάβετε σοβαρώς υπόψη τις απόψεις που εκτίθενται στο συνημμένο σχετικά με το δημόσιο χαρακτήρα και τον κοινωνικό ρόλο που οφείλει να επιτελεί ένα τόσο σημαντικό μέσο μεταφοράς, όπως ο σιδηρόδρομος. ‘Αλλωστε, εκατοντάδες σπουδαστές, διδάσκοντες και υπάλληλοι του ΤΕΙ Καλαμάτας χρησιμοποιούν καθημερινά τον σιδηρόδρομο για τη μετακίνησή τους από την Καλαμάτα στο ΤΕΙ και αντιστρόφως, διότι είναι ασφαλές,  άνετο, γρήγορο, φθηνό και φιλικό στο περιβάλλον μεταφορικό μέσο. ‘Ολοι οι ανωτέρω θα θιγούν σοβαρά και από την επαπειλούμενη μείωση των δρομολογίων και από τη σημαντική αύξηση του εισιτηρίου, σε περίπτωση αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα τουΟΣΕ.                                                                                                                          

 Αθήνα,  28 Ιουλίου  2009  

 

Ο  βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς