Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κλείσιμο καταστήματος Εμπορικής Τράπεζας στη Χώρα Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 478
Ημερομηνία Κατάθεσης :.14.07.2009

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

- Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 

 

Θέμα:  Κλείσιμο καταστήματος Εμπορικής Τράπεζας στη Χώρα Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας.

 

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφα επιστολής του Δημάρχου του Δήμου Νέστορος του Νομού Μεσσηνίας και Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του ίδιου Δήμου, με τα οποία εκφράζεται έντονη διαμαρτυρία για την πρόθεση της Διοίκησης της Εμπορικής Τράπεζας να κλείσει το κατάστημά της, που λειτουργεί στη Χώρα Τριφυλίας του ανωτέρω Νομού.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ, στο πλαίσιο της γενικότερης Εποπτείας για τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης που πρέπει να διέπει τις τράπεζες, να αποτρέψετε το κλείσιμο του ανωτέρω Καταστήματος. Αυτό θα συμβάλει στην αποφυγή μιας περαιτέρω αναστάτωσης και επιβάρυνσης των συναλλασσόμενων με την Εμπορική Τράπεζα, που στην πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι αγρότες, συνταξιούχοι του ΟΓΑ και άλλων ταμείων, ανίκανοι και αδύναμοι να μετακινούνται με ευκολία ώστε να διαχειρίζονται τις κατατεθειμένες στο συγκεκριμένο Κατάστημα οικονομίες τους.

 

Αθήνα,  9  Ιουλίου  2009

 

Ο  βουλευτής

 

 

Δημήτρης Κουσελάς