Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επιβάρυνση συνταξιούχων ΟΓΑ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 2760

Ημερομηνία Κατάθεσης :.28.07.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Επιβάρυνση συνταξιούχων ΟΓΑ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης.

 

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργείου, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ δεν εξαιρούνται της χρηματικής επιβάρυνσης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης

 

Επειδή αυτή η εξαίρεση είναι τουλάχιστον ακατανόητη, αφού συντελείται σε βάρος συνταξιούχων αγροτών με ιδιαίτερα πενιχρά εισοδήματα και σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία,

 

Επειδή η Κυβέρνηση οφείλει να καταβάλει το κόστος της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, όπως έγινε σε άλλες χώρες, ώστε να απαλλαγούν οι αγρότες από αυτή την επιβάρυνση,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1. Για ποιο λόγο δεν συμπεριλήφθηκαν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ στην διαδικασία της δωρεάν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης;

2. Προτίθεται να τροποποιήσει την απόφασή του ώστε να αρθεί η αδικία σε βάρος των συνταξιούχων του ΟΓΑ;  

                                                                      

                                                                              Αθήνα 28  Ιουλίου  2009

 

Ο βουλευτής

 

 

 

    Δημήτρης Κουσελάς