Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κατανομή δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2008 από το Εθνικό Απόθεμα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 2310

Ημερομηνία Κατάθεσης :.17.07.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Κατανομή δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2008 από το Εθνικό Απόθεμα.

 

Βάσει του Κοινοτικού Κανονισμού 1782/03 της νέας ΚΑΠ, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της ενιαίας ενίσχυσης ήταν η 30ή Ιουνίου.

 

Εν τούτοις, πέραν της αδιαφάνειας στις κατανομές των προηγούμενων ετών, παρατηρείται φέτος μεγάλη καθυστέρηση στην κατανομή των δικαιωμάτων του 2008 από το Εθνικό Απόθεμα.

 

‘Ηδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγείρει ζητήματα για τον τρόπο κατανομής των 118,7 εκατ. ευρώ του 2006, καθώς και για την κατανομή του 2007. Ενώ στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. η κατανομή του εθνικού αποθέματος δημοσιοποιείται μέσω Διαδικτύου, στη χώρα μας καλύπτεται από «πέπλο μυστηρίου», σαν να ήταν επτασφράγιστο μυστικό.

 

Επειδή εγείρονται εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα αυτής της πρακτικής και για τα εφαρμοζόμενα κριτήρια κατανομής, εφόσον ουδόλως διασφαλίζεται πως δεν επικρατούν πελατειακά κριτήρια,

 

Επειδή τα ερωτήματα αυτά είναι διάχυτα στον αγροτικό κόσμο, που εύλογα δυσπιστεί και ανησυχεί με τη συγκεκριμένη πρακτική,

 

Επειδή μέχρι τις 30 Ιουνίου έπρεπε να είχε ήδη γίνει η κατανομή του Εθνικού Αποθέματος και να είχαν καταβληθεί τα ποσά στους δικαιούχους,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Γιατί καθυστέρησε τόσο η κατανομή του εθνικού αποθέματος για το 2008;

Με τι κριτήρια θα γίνει φέτος η συγκεκριμένη κατανομή;

Σκοπεύει να τη δημοσιοποιήσει στο Διαδίκτυο, όπως ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε;

Πότε θα ολοκληρωθεί η κατανομή και πότε θα πληρωθούν επιτέλους οι δικαιούχοι;   

                                                                                

                                                                      

                                                                              Αθήνα 16 Ιουλίου  2009

 

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς