Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εφαρμογή του μέτρου της απόσταξης για τη μείωση των υψηλών αποθεμάτων κρασιού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 2128

Ημερομηνία Κατάθεσης :.15.07.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του μέτρου της απόσταξης για τη μείωση των υψηλών αποθεμάτων κρασιού.

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α.) Κρασιού, διαμορφώθηκε πέρυσι  ο Εθνικός Φάκελος και αποφασίστηκε που θα διατεθούν οι πόροι για τον αμπελοκομικό κλάδο.

 

‘Ομως, παρά τις απόψεις που διατύπωσαν αρκετοί φορείς του κλάδου, στον Εθνικό Φάκελο δεν συμπεριλήφθηκαν κονδύλια για την απόσταξη κρασιών και για τον εμπλουτισμό οίνων.

 

Επειδή υπάρχουν υψηλά αποθέματα κρασιών από την περυσινή σοδειά, τόσο σε συνεταιριστικά οινοποιεία όσο και σε ιδιωτικά,

 

Επειδή γίνονται αθρόες εισαγωγές κρασιών, τα οποία στη συνέχεια «ελληνοποιούνται», με αποτέλεσμα να συμπιέζονται οι τιμές και να διογκώνονται τα αποθέματα.

 

Επειδή η φετινή παραγωγή αναμένεται να είναι ικανοποιητική,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Τι μέτρα προτίθεται  να λάβει ώστε να αναπτυχθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός ελέγχου των εισαγόμενων  κρασιών που «βαπτίζονται» εγχώρια;

-Είναι στις προθέσεις του να εφαρμοστεί το μέτρο της απόσταξης  (τροποποιώντας τον Εθνικό Φάκελο για το κρασί), ώστε να μειωθούν  τα αποθέματα και να «ανασάνει» η αγορά;

                                                                                

 Αθήνα 14 Ιουλίου  2009

 

Ο βουλευτής

 

 

Δημήτρης Κουσελάς