Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αλματώδης αύξηση της τιμής των λιπασμάτων με σοβαρές συνέπειες στο καλλιεργητικό κόστος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/1/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:4351
Ημ. Κατάθεσης: 14-01-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αλματώδης αύξηση της τιμής των λιπασμάτων με σοβαρές συνέπειες στο καλλιεργητικό κόστος.

Το κόστος παραγωγής των αγροτικών μας προϊόντων, είναι πέραν των άλλων, σημαντικός παράγων ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά .

Δυστυχώς, κατά τους τελευταίους μήνες έχουμε σημαντική αύξηση της τιμής του πολλαπλασιαστικού υλικού και επανειλημμένες αυξήσεις στα λιπάσματα, που ξεπερνούν το 40%!

Δεδομένου ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων συνεχώς απομειώνονται, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι αγρότες μας βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο, αδυνατώντας να συνεχίσουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

‘Ηδη οι ελαιοκαλλιεργητές θεωρούν την τιμή των λιπασμάτων απαγορευτική για την καλλιέργεια, όταν η τιμή ενός απλού λιπάσματος π.χ. θειϊκής αμμωνίας, από 10-11 ευρώ/ σακί αυξήθηκε σε 15,5-16 ευρώ / σακί.

Επειδή η κατάλληλη θρέψη των φυτών με ορθολογική λίπανση παίζει σημαντικό ρόλο στην ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος,

Επειδή για να είναι τα προϊόντα μας ανταγωνιστικά και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς, πρέπει να συμπιεστεί το κόστος καλλιέργειας,

Επειδή, τέλος το κόστος των λιπασμάτων αυξάνεται συνεχώς και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος καλλιέργειας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Τι προτίθεται να κάνει για την αντιμετώπιση της αλματώδους αύξησης του κόστους των λιπασμάτων;

    • Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε τα αγροτικά μας προϊόντα να καταστούν ανταγωνιστικά στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και να εξασφαλισθεί ικανοποιητικό εισόδημα για τους παραγωγούς;

Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς