Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Αναπάντητο παραμένει ουσιαστικό μέρος των ερωτήσεων Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις πράξεις της Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ σε σχέση με φερόμενη ως αδιαφανή εξαγορά εταιρείας στελέχους της ΝΔ από θυγατρικές του ΟΠΑΠ στην Κύπρο, ενώ παράλληλα κρίσιμες συμβάσεις απο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΚΑΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Πολιτισμού, Δικαιοσύνης

 

 

ΘΕΜΑ: «Αναπάντητο παραμένει ουσιαστικό μέρος των ερωτήσεων Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις πράξεις της Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ σε σχέση με φερόμενη ως αδιαφανή εξαγορά εταιρείας στελέχους της ΝΔ από θυγατρικές του ΟΠΑΠ στην Κύπρο, ενώ παράλληλα κρίσιμες συμβάσεις αποκρύπτονται από τη Βουλή».

 

 

Μας προξένησε μεγάλη εντύπωση όταν διαβάσαμε την απάντηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ ΑΕ στην υπ΄αριθμ. 18635/6-5-09 ερώτησή μας, στην οποία αναφέρει ότι ο σεβασμός του στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες είναι «απεριόριστος».

 

Επιπλέον έχουμε τη υποχρέωση υπενθυμίσουμε στην αρμόδια πολιτική ηγεσία, αλλά και τη Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ, ότι  οποιαδήποτε άρνηση να δοθούν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο όλα τα αιτούμενα έγγραφα, πέρα από το ηθικό και πολιτικό θέμα, δημιουργεί και νομικό θέμα, καθώς το άρθρο 7 της Σύμβασης Αποκλειστικότητας μεταξύ ΟΠΑΠ και Ελληνικού Δημοσίου δημιουργεί ρητή υποχρέωση για τον ΟΠΑΠ να χορηγεί «στο συντομότερο δυνατό χρόνο» οποιαδήποτε στοιχεία το Ελληνικό Δημόσιο «κατά την απόλυτη κρίση του» ζητήσει στα πλαίσια της εποπτείας του. Κατά συνέπεια,  η ΟΠΑΠ ΑΕ έχει ρητή υποχρεώση να απαντά στα κοινοβουλευτικά μας ερωτήματα που της αποστέλλονται από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού έχει την υποχρέωση, από τον Κανονισμό της Βουλής, να συλλέγει τις αιτούμενες απαντήσεις και έγγραφα και να τις θέτει εις γνώση των ερωτώντων Βουλευτών. 

 

Παρά, λοιπόν, την ρητή υποχρέωση ΟΠΑΠ και πολιτικής ηγεσίας, αλλά και την παραπάνω έγγραφη δήλωση της Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ για τον «απεριόριστο» σεβασμό που τρέφει στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, κανένα από τα αιτούμενα στην πρώτη σχετική ερώτησή μας (υπ΄αριθμ. 16130/683/6-5-09) δεν κατατέθηκε στη Βουλή. Και παράλληλα, οι έγγραφες απαντήσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού αφήνουν ουσιαστικά αναπάντητο μεγάλο μέρος των υποβληθέντων ερωτημάτων, ερωτήματα που γίνονται ακόμα πιο κρίσιμα και επίκαιρα λόγω καίριων παρατηρήσεων του Εγγράφου Εισαγωγής (“Admission Document”) στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου της εταιρείας Neurosoft.

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

 

 1. Ο πυρήνας της ερώτησης δεν έχει απαντηθεί. Δηλαδή δεν έχει αιτιολογηθεί η περίεργη μεθόδευση που ακολουθήθηκε από τον ΟΠΑΠ να γίνονται διαδοχικές αναθέσεις στην εταιρεία Neurosoft χωρίς διαγωνισμούς και παράλληλα να παραλαμβάνονται πρόωρα συστήματα, που αύξησαν ξαφνικά τον τζίρο και άρα την τιμή της εταιρείας λίγο πριν την αγοράσει ο ίδιος ο ΟΠΑΠ. Δηλαδή ο ΟΠΑΠ συνέβαλε καθοριστικά στην διόγκωση του κόστους της επικείμενης εξαγοράς!!! Ουσιαστικά, μέσω κυρίως του πελάτη της ΟΠΑΠ, η εταιρεία Neurosoft να αυξήσει κατά το κρίσιμο για την αποτίμηση έτος 2008 τα έσοδά της κατά 2.100.000€, δηλαδή κατά 230% έναντι του 2007. Με βάση αυτόν τον αυξημένο κύκλο εργασιών στον οποίο συνέβαλε καθοριστικά ο ΟΠΑΠ έγινε η αποτίμηση της Neurosoft, προκειμένου να υπολογισθεί το ακριβό τίμημα που θα κατέβαλε ο «ευεργέτης» της ΟΠΑΠ για να την αγοράσει, μια αποτίμηση που επηρεάζει και την θετική χρηματιστηριακή πορεία της μετοχή της.
 2. Ανεξήγητη είναι και η άρνηση Κυβέρνησης και Διοίκησης του ΟΠΑΠ να καταθέσουν στη Βουλή όλες εκείνες τις συμβάσεις έργου που έχουν υπογραφεί μεταξύ ΟΠΑΠ και Neurosoft. Μάλιστα, ανησυχία προκαλεί το γεγονός στο σημείο 3.1.9 του Εγγράφου Εισαγωγής  (“Admission Document”) στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου της εταιρείας Neurosoft γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην άρνηση απάντησης του ΟΠΑΠ στην Ελληνική Βουλή και αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο ΟΠΑΠ υποχρεωθεί να καταθέσει τις συμβάσεις στη Βουλή, δεν μπορούν να αποκλειστούν ενδεχόμενες δικαστικές ενέργειες σε σχέση με τον τρόπο ανάθεσης αυτών των έργων!!! Ουσιαστικά, το επίσημο αυτό έγγραφο, όπως οφείλει σύμφωνα με τους ιταλικούς νόμους, μόνο ενημερώνει τους επενδυτές για τις παρούσες εκκρεμότητες της Neurosoft, αλλά προχωρά και σε μια προειδοποίηση σχετικά με ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμα και σε δικαστικό επίπεδο, που μπορεί να έχει η αποκάλυψη των συμβάσεων αυτών μέσα από την κατάθεσή τους στη Βουλή. Οφείλει συνεπώς η Διοίκηση του ΟΠΑΠ να απαντήσει αν υπάρχει κάτι το οποίο αγωνιά να κρύψει και γι’ αυτό αναγκάζεται να περιορίζει τον «απεριόριστο» σεβασμό της για τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο και να μην καταθέτει τις αιτούμενες συμβάσεις στη Βουλή. Αλλά και η πολιτική ηγεσία οφείλει να μεριμνήσει, όπως οφείλει, για την άμεση κατάθεσή τους.
 3. Επιπλέον, η Διοίκηση του ΟΠΑΠ και η ερωτώμενη πολιτική ηγεσία που υιοθετεί άνευ σχολίων τις τοποθετήσεις της, αρνείται να απαντήσει σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία των αναθέσεων και ειδικότερα:
  1. Δεν δίνεται απάντηση αν για την προμήθεια του συστήματος  BOLT  από τη Neurosoft έγινε έρευνα της αγοράς. Δεν θα έπρεπε να αξιολογηθούν κι άλλες εταιρείες με παρόμοιο προσφερόμενο αντικείμενο; Επιπλέον δεν αναφέρονται τα κριτήρια βάσει των οποίων επελέγη η Neurosoft.
  2. Σε ό,τι αφορά τις επεκτάσεις της αρχικής συμφωνίας ΟΠΑΠ -  Neurosoft, η Διοίκηση του ΟΠΑΠ ΑΕ ισχυρίζεται ότι η από 26/2/07 σύμβαση ανανέωσης προβλεπόταν συμβατικά από την αρχική (25/2/04). Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός έρχεται σε σύγκρουση με το γεγονός ότι η επέκταση αυτή εξαντλήθηκε με την αριθ. 47/630/22-12-05 απόφαση του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε.
  3. Οι ισχυρισμοί της ΟΠΑΠ ΑΕ ότι δεν απαιτείται κανενός είδους διαγωνιστική διαδικασία βρίσκονται σε αντίθεση με την Ε.Ε., που έχει αποφανθεί ότι στην περίπτωση προμηθειών υλικών-υπηρεσιών από οργανισμούς δημοσίου συμφέροντος, όπως ο ΟΠΑΠ, απαιτείται να ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία
  4. Η αίτηση για παροχή πατέντας για το μία επιμέρους λειτουργία του συστήματος BOLT προβάλλεται από την ΟΠΑΠ ΑΕ ως επιχείρημα για την μη διαγωνιστική διαδικασία, λόγω δήθεν της παγκόσμιας αποκλειστικότητας. Ωστόσο, όπως οφείλει να γνωρίζει η Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ και ιδίως ο δικηγόρος Πρόεδρός της άλλο η αίτηση για κατοχύρωση και άλλο η κατοχύρωση πατέντας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ακριβώς το σύστημα BOLT για το οποίο το Έγγραφο Εισαγωγής  (“Admission Document”) στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου της εταιρείας Neurosoft αναφέρει ρητά στο σημείο του 5.7 ότι η αρμόδια Διεθνής Αρχή Έρευνας στις 8/12/08εξέδωσε αρνητική γνώμη στο αίτημα της Neurosoft  να της παρασχεθεί από το αρμόδιο Ευρωπαϊκό όργανο πατέντα. Κατά συνέπεια, κατά το χρόνο της εξαγοράς όχι μόνο δεν υπήρχε πατέντα, αλλά και η σχετική εισήγηση παγκόσμιου οργανισμού είναι αρνητική, δημιουργώντας δυσοίωνες προοπτικές όπως το ίδιο το παραπάνω Έγγραφο Εισαγωγής αναγνωρίζει.
 4. Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις της Neurosoft προς την ΟΠΑΠ ΑΕ έχουν υλοποιηθεί πριν από τις συμβατικές ημερομηνίες παραλαβής, δεν δίνεται απάντηση στα εξής:

 

Γιατί προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα BOLT, σε χρόνο μεταγενέστερο της συμβατικής παραλαβής;

 

Γιατί δεν έγινε παραλαβή σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και όχι σε συνθήκες προσομοίωσης;

 

Γιατί οι παραλαβές έγιναν στα γραφεία της Neurosoft; Αποκαλυπτικό φέρεται να είναι το περιεχόμενο της αλληλογραφίας ΟΠΑΠ Neurosoft για την αδυναμία εκ μέρους της ΟΠΑΠ ΑΕ της εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών για την πραγματική λειτουργία του συστήματος BOLT.

Μετά τα παραπάνω και με δεδομένο τον «απεριόριστο» σεβασμό πολιτικής ηγεσίας και Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ  στις νομικές και ηθικές επιταγές διευκόλυνσης του Κοινοβουλευτικού ελέγχου καλείσθε:

 

 • Να τοποθετηθείτε με συγκεκριμένα στοιχεία σε κάθε ένα από τα παραπάνω τέσσερα (4) σημεία με τις επιμέρους παρατηρήσεις τους, για τις διαδικασίας και τις μεθοδεύσεις που ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ τις αποτίμησης της εταιρείας Neurosoft.
 • Να κατατεθούν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, στη Βουλή:
  • Όλες οι συμβάσεις ΟΠΑΠ- Neurosoft
  • Η σύμβαση εξαγοράς της Neurosoft
  • Όλες οι αποφάσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ και των θυγατρικών της που αφορούν τα πιο πάνω
  • Η συνολική έγχαρτη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ ΟΠΑΠ- Neurosoft που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος BOLT.
  • Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. από το 2006 μέχρι και σήμερα και οι οποίες αναφέρονταν σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρούμενη συνεργασία ΟΠΑΠ- Neurosoft καθώς και τις όποιες εισηγήσεις του Γεν. Δ/ντη Πληροφορικής προς τη Διοίκηση που αφορούν όχι μόνο τη συνεργασία αυτή αλλά και τη δυνατότητα συνεργασίας.

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Μιχάλης Καρχιμάκης

Σοφία Σακοράφα

Δημήτρης Λιντζέρης

Χρήστος Αηδόνης

Γρηγόρης Νιώτης

Μάρκος Μπόλαρης

Γιώργος Πεταλωτής

Θεοδώρα Τζάκρη

Δημήτρης Τσιρώνης

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Μιχάλης Παντούλας

Βασίλης Τόγιας

Δημήτρης Βαρβαρήγος

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Παναγιώτης Ρήγας

Νίκος Ζωίδης

Γιώργος Ντόλιος

Μιχάλης Τιμοσίδης

Γιάννης Δριβελέγκας

Δημήτρης Κουσελάς

Γιάννης Κουτσούκος

Θάνος Μωραίτης

Μιχάλης Κατρίνης

Σοφία Γιαννακά

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μανώλης Στρατάκης

Γιάννης Σκουλάς

Ελπίδα Τσουρή

Γιάννης Διαμαντίδης

Τάσος Σιδηρόπουλος

Χρύσα Αράπογλου