Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μεταφορά μαθητών με αναπηρία στον Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 1528
Ημερομηνία Κατάθεσης :06.07.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Μεταφορά μαθητών με αναπηρία στον Ν. Μεσσηνίας.

 

Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2008-09 και μετά από επανειλημμένες αστοχίες στο σύστημα μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία, το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τη σοβαρότητα του θέματος και την κοινωνική διάκριση που δημιουργείται σε βάρος των μαθητών με αναπηρία. 

 

Πρότεινε, τότε, στο Υπουργείο Παιδείας τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντί γι’ αυτό, τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του άρθρου 26 του νόμου 3748/2009, με το οποίο επιχειρήθηκε να επιλυθεί το θέμα της μεταφοράς των παιδιών με αναπηρία,  είμαστε και πάλι στο σημείο μηδέν.

 

Με την εν λόγω ρύθμιση η μεταφορά των παιδιών με αναπηρία πέρασε εξ ολοκλήρου στις σχολικές επιτροπές και αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα από τη Νομαρχιακή Aυτοδιοίκηση.

 

Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας αντί να οργανώσει διοικητικά το νέο πλαίσιο που δημιούργησε και να χρηματοδοτήσει αντίστοιχα τους Δήμους για την εν λόγω δραστηριότητα, με επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας κ. Λυκουρέντζου αναθέτει εκ νέου την ευθύνη της μεταφοράς στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

Επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, δεδομένου ότι οι μαθητές με αναπηρία  κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα στο σύστημα μεταφοράς τους προς τις σχολικές μονάδες με την έναρξη του σχολικού έτους 2009-2010,

 

Επειδή επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία βρίσκεται στην τελευταία θέση προτεραιότητας του Υπουργείου Παιδείας,

 

Επειδή μια επιστολή του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να αναιρέσει πρόσφατη διάταξη νόμου, ούτε να μεταθέσει ευθύνες του Υπουργείου προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1.      Ποιος τελικά έχει την αρμοδιότητα για τη μεταφορά των μαθητών με αναπηρία στον Νομό Μεσσηνίας ;

 2. Ενόψει του νέου σχολικού έτους 2009-2010 και του σοβαρού προβλήματος που προβλέπεται να δημιουργηθεί με τη μεταφορά των μαθητών με αναπηρία, ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό  στον Νομό Μεσσηνίας;

                                                                                

Αθήνα  6 Ιουλίου 2009

 

Ο βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς