Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κατάργηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α) «Δήμητρα».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/7/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 1531
Ημερομηνία Κατάθεσης :  06.07.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατάργηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α) «Δήμητρα».

 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η απόφαση για τη συγχώνευση ή και την κατάργηση 255 φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, για εξοικονόμηση πόρων.

Μεταξύ των φορέων που καταργούνται είναι και ο Οργανισμός Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΔΗΜΗΤΡΑ», οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρονται στο Ινστιτούτο ΓεωπονικώνΕπιστημών (Ι.Γ.Ε).

Σε μια εποχή που οι εξελίξεις στον αγροτικό τομέα είναι ραγδαίες και ο διεθνής ανταγωνισμός έντονος, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των αγροτών είναι τα απαραίτητα εργαλεία για να καταστούν τα προϊόντα μας ανταγωνιστικά.

Θεωρώ αδιανόητη την κατάργηση του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΔΗΜΗΤΡΑ», δεδομένου ότι ο αγρότης του μέλλοντος είναι ο ενημερωμένος αγρότης. Είναι επίσης ανεξήγητο πως λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις τόσο βιαστικά, χωρίς τον απαιτούμενο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς, όπως ΓΕΩΤΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΠΕΓΔΥ, κλπ.

Επειδή το θέμα είναι σοβαρό και έχει ως συνέπεια να κλείσουν τα ΚΕΓΕ όλης της χώρας όπως και της Καλαμάτας, της Κυπαρισσίας και των Φιλιατρών στο Νομό Μεσσηνίας.

Επειδή η γνώση και η κατάρτιση των αγροτών, σε συνάρτηση με την έρευνα, είναι βασικοί συντελεστές για μια αειφόρο και ανταγωνιστική γεωργία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Γιατί αντί να αναβαθμιστούν τα ΚΕΓΕ, ώστε να επιτελούν τον σκοπό τους αποτελεσματικά, τα καταργούν;

-Τι θα γίνει με τους αγρότες, για τους οποίους απαιτούνται τουλάχιστον 150 ώρες επιμόρφωσης, προκειμένου να εισπράξουν τους κοινοτικούς πόρους;

Αθήνα,  6  Ιουλίου  2009

Ο βουλευτής  

 

 

Δημήτρης Κουσελάς