Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναμόρφωση προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/6/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 631
Ημερομηνία Κατάθεσης :.22.06.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Σύμφωνα με στοιχεία από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το μέτρο 1.1.2. Εγκατάστασης Νέων Αγροτών είναι περίπου 7.000. Ο απαιτούμενος προϋπολογισμός  για να ικανοποιηθούν αυτές οι  αιτήσεις υπερβαίνει τα 200.000.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του μέτρου για το 2009 παραμένει στα 100.000.000 ευρώ, με συνέπεια  να μην μπορέσουν να ενταχθούν στο μέτρο 1.1.2. οι μισοί υποψήφιοι νέοι αγρότες, δηλαδή 3.500 άτομα.

Και ενώ ήδη το 50% των υφιστάμενων 7.000 αιτήσεων είναι «στον αέρα»,  συνεχίζεται η υποβολή και νέων αιτήσεων, χωρίς να έχει διευκρινισθεί πότε θα αξιολογηθούν και εάν θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός του μέτρου προκειμένου αυτές να καλυφθούν.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου έχουν υποβληθεί 750 αρχικές αιτήσεις, οι οποίες είναι στο στάδιο της αξιολόγησης και ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός των 10,9 εκατομμυρίων ευρώ επαρκεί για την κάλυψη μόνο των μισών από αυτές.

Επειδή οι υποχρεώσεις της 1ης προκήρυξης φτάνουν τα 215.000.000 ευρώ,

Επειδή ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου 1.1.2. στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ανέρχεται στα 304.000.000 ευρώ για την περίοδο 2007-2013,

Επειδή οι υποψήφιοι νέοι αγρότες επιβαρύνονται οικονομικά, ενώ πολλοί από αυτούς εκ των πραγμάτων θα απορριφθούν, λόγω ανεπάρκειας προϋπολογισμού του μέτρου, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεται να αναμορφώσει το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με ενίσχυση των μέτρων 1.1.2 και 1.2.1 (νέων αγροτών και σχεδίαση-βελτίωση αντίστοιχα) προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και της βελτίωσης της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού;

                                                                                Αθήνα  22 Ιουνίου 2009

 

Ο βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς