Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επερωτάται η Κυβέρνηση από 41 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για την αδιαφάνεια στη λειτουργία και διαχείριση του δημοσίου χρήματος, ρουσφετολογικές πρακτικές, υπέρογκες αμοιβές διορισμένων και επιλεγμένων από την Κυβέρνηση στελεχών και συστηματική εισφοροδιαφυγή στ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/4/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 76
Ημερομηνία Κατάθεσης :.30
.04.2009

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών Δικαιοσύνης και Απασχόλησης

 

Η ιδιοκτησιακή αντίληψη της εξουσίας, η αδιαφανής διαχείριση και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, η υπηρέτηση συμφερόντων «εκλεκτών» και «ημετέρων» εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, η αδιαφάνεια, η ανεξέλεγκτη αυθαιρεσία και η αλαζονική άρνηση λογοδοσίας στη Βουλή, ακόμα και όταν αυτό καταλήγει σε υπονόμευση διαρκών επιδιώξεων της πατρίδας μας σε υπερεθνικό επίπεδο, αποτελούν σταθερά χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο διοικείται σήμερα η δημοσίου ενδιαφέροντος εταιρεία ΟΠΑΠ ΑΕ, τη Διοίκηση της οποίας έχει επιλέξει και έχει διορίσει η Κυβέρνηση Καραμανλή.

 

Οι πολιτικές ηγεσίες των αρμοδίων να επιληφθούν Υπουργείων ενημερώνονται σταθερά και έγκαιρα, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, για σοβαρότατα ζητήματα που έχουν προκύψει στα πλαίσια των παραπάνω αρνητικών χαρακτηριστικών και νομικά και ηθικά προβληματικών μεθοδεύσεων της διορισμένης από την Κυβέρνηση Διοίκησης. Ωστόσο με την πάγια πρακτική τους να αυτουποβιβάζονται σε «απλούς» διαβιβαστές της άρνησης της Διοίκησης του ΟΠΑΠ να δώσει απαντήσεις στη Βουλή, ουσιαστικά συμπράττουν, ενθαρρύνουν και επιβραβεύουν την αδιαφάνεια και την αυθαιρεσία που επικρατεί σήμερα στη λειτουργία του Οργανισμού.

 

Οι παραπάνω αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες έχουν αρνηθεί να δώσουν πειστικές και αληθείς απαντήσεις για τα παρακάτω ειδικότερα, αλλά και ενδεικτικά αναφερόμενα ζητήματα:

 

1.Υπονόμευση πάγιων θέσεων της εθνικής μας επιχειρηματολογίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διατήρηση του κρατικού μονοπωλίου τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας: Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ σε έγγραφες απαντήσεις της στη Βουλή προκειμένου να αποφύγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο παγίως υιοθετεί την ανακριβή άποψη ότι η ΟΠΑΠ ΑΕ ως αμιγώς ιδιωτική εταιρεία δεν υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό υπονομεύει εθνική θέση, παγίως εκπεφρασμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών σε αιτιολογημένες επιστολές του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο ΟΠΑΠ, παρά την μετατροπή του σε ανώνυμη εταιρεία εξακολουθεί να αποτελεί οργανισμό δημοσίου ενδιαφέροντος, που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και υπέχει αυξημένη κοινωνική ευθύνη.

 

2. Προκλητικές σπατάλες για τον προσπορισμό υπέρογκων οικονομικών ωφελειών σε «εκλεκτά» στελέχη: Καταβάλλονται υπέρογκες αμοιβές που υπερβαίνουν τα 500.000 ευρώ ετησίως κατ άτομο και αστρονομικά ποσά σε «εκλεκτούς» που παραιτούνται, ενώ έχει προσληφθεί αδικαιολόγητα μεγάλος αριθμός συμβούλων με αδικαιολόγητα υψηλές αμοιβές, στους οποίους περιλαμβάνονται και πρόσωπα που απολαμβάνουν ανταποδοτική εύνοια από πρόσωπα του στενού Πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Παράλληλα,  νέος επωφελής για τη Διοίκηση τρόπος υπολογισμού των αποδοχών των υψηλόβαθμων στελεχών της, όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός τον προσδιόρισε (αυθαίρετα και χωρίς προηγούμενη απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου), αδιαφορώντας για τις δυσμενείς επιπτώσεις που αυτό θα είχε στην διαρκή επιδίωξη της χώρας μας για τη διατήρηση του κρατικού μονοπωλίου τυχερών παιχνιδιών, έχουν χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κοινοτικά επιχειρήματα κατά της διατήρησης του κρατικού αυτού μονοπωλίου.

 

3. Αδιαφάνεια στη λειτουργία και αυθαίρετος περιορισμός των δυνατοτήτων εποπτείας του Δημοσίου: Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα Διοίκηση του ΟΠΑΠ ΑΕ, προκειμένου να περιορίσει τον νομικό έλεγχο, να αποφύγει την εφαρμογή διαδικαστικών κανόνων διαφάνειας στις προμήθειες και να περιορίσει τη λογοδοσία της στο Ελληνικό Δημόσιο και τους μετόχους της:

 

    * προέβη με αντιδεοντολογικούς διαχειριστικούς ακροβατισμούς στην ολοσχερή κατάργηση της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού υποκαθιστώντας ένα συλλογικό με ένα μονοπρόσωπο όργανο επιλογής και απόλυτης εμπιστοσύνης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και καταβάλλοντας 1,5 εκ ευρώ στον μέχρι τότε Προϊστάμενο της κατά την οικιοθελή αποχώρησή του.

    * Προχώρησε στην κατάργηση του Κανονισμού Προμηθειών της ΟΠΑΠ ΑΕ, ο οποίος είχε κυρωθεί με Υπουργική Απόφαση και στην αντικατάστασή του με ένα κείμενο που φέρει τον τίτλο «Πολιτική Προμηθειών» και συνιστά απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

    * Συστηματικά μεταβιβάζει σημαντικές αρμοδιότητες που ανήκουν στον πυρήνα της λειτουργίας του Οργανισμού σε θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία είχε δημιουργηθεί για άλλο σκοπό, προκειμένου να μπορεί να παρακάμπτει σε θέματα προσλήψεων, χρηματικών ροών, προμηθειών, κ.α. τον έλεγχο του δημοσίου και των λοιπών μετόχων, καθώς το μόνο όργανο στο οποίο λογοδοτεί η θυγατρική αυτή εταιρεία είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ και όχι η Γενική Συνέλευσή των Μετόχων της.

 

4. Αδιαφάνεια στις προμήθειες: Πέρα από την κατάργηση του Κανονισμού Προμηθειών, συγκεκριμένες μεθοδεύσεις της Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ προκρίνουν πρακτικές αδιαφανών απευθείας αναθέσεων, οι οποίες, αν και έχουν επισημανθεί στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, οι αρμοδιες πολιτικές ηγεσίες έχουν επιδείξει αδικαιολόγητη και ύποπτη ανοχή (όπως πχ αμοιβή για τη σύνταξη της Μελέτης Αναδιοργάνωσης της ΟΠΑΠ ΑΕ, διαδικασία επιλογής αναδόχου διαφήμισης, κ.α)

 

5. Χορηγίες με κομματικά κριτήρια: Μόνο την προηγούμενη προεκλογική περίοδο (Αύγουστος 2007), ο ΟΠΑΠ είχε μετατραπεί σε ψηφοθηρικό εργαλείο της Κυβέρνησης, χορηγώντας ποσά ύψους πλέον των 11 εκ ευρώ με αμιγώς κομματικά, αναξιοκρατικά και αδιαφανή κριτήρια.

 

6. Ύποπτη εξαγορά από Κυπριακές θυγατρικές του ΟΠΑΠ ποσοστού εταιρείας πληροφορικής με υπέρογκο τίμημα και προηγούμενες αδικαιολόγητες μεθοδεύσεις διόγκωσης των κερδών και της αξίας της με δαπάνη του ΟΠΑΠ, ως βασικού πελάτη της: Η συγκεκριμένη εταιρεία ανήκει και διοικείται από υψηλόβαθμο στέλεχος της Κυβερνώσας παράταξης, ενώ η εξαγορά της σημαδεύεται από δύο πρωτοφανή γεγονότα, αφενός τη σπουδή του ΟΠΑΠ να παραλάβει και να αποπληρώσει πριν την εξαγορά σύστημα που δεν είχε διασφαλιστεί η λειτουργία του αυξάνοντας την κερδοφορία της κατά τον κρίσιμο χρόνο για τον υπολογισμό του ποσού εξαγοράς και αφετέρου την διενέργεια αποτίμησης από ιταλική τράπεζα που συνδέεται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εξαγορασθείσας εταιρείας.

 

7. Συστηματική εισφοροδιαφυγή της ΟΠΑΠ ΑΕ: Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ήδη καταγγελθεί για εισφοροδιαφυγή και αποστέρηση εργαζομένων της από βασικά εργασιακά τους δικαιώματα, απασχολώντας τους με πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση, ενώ καταβάλλει εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για τριήμερη εβδομαδιαία απασχόληση, αλλά και για «άνωθεν» παρεμβάσεις στον έλεγχο που ακολούθησε την σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή. Επιπλεόν, προσφάτως συνδικαλιστική παράταξη της ΕΣΗΕΑ προέβη σε καταγγελία για απόπειρα αδιαφανούς ρύθμισης και μονομερούς επωφελούς προσδιορισμού εκ μέρους της ΟΠΑΠ ΑΕ των ιδιαιτέρως μεγάλων οφειλών της προς το ασφαλιστικό ταμείο των Δημοσιογράφων  για το αγγελιόσημο, που δεν απέδιδε βάσει «μιας έωλης» όπως καταγγέλλεται, γνωμοδότησης, εις βάρος των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων δημοσιογράφων.

 

Όσα ενδεικτικά πιο πάνω αναφέρουμε σκιαγραφούν το όργιο αδιαφάνειας, σπατάλης και αυθαιρεσίας της ΟΠΑΠ, μιας δημοσίου ενδιαφέροντος εταιρείας με Διοίκηση που διορίζεται και εποπτεύεται από την Κυβέρνηση Καραμανλή, με την ανοχή και συγκάλυψη της τελευταίας και με προφανή ζημία για το δημόσιο συμφέρον, αλλά και για πάγιες εθνικές επιδιώξεις της χώρας μας στο ζήτημα της διατήρησης του κρατικού μονοπωλίου τυχερών παιχνιδιών.  της σπατάλης του δημοσίου χρήματος.

 

Κατόπιν αυτών, ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

Για τις προφανείς πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης Καραμανλή και αδικαιολόγητη άρνησή τους να ασκήσουν την πολιτική εποπτεία τους και να διασφαλίσουν την διαφάνεια και την λογοδοσία της διορισμένης από την Κυβέρνηση Καραμανλή Διοίκησης του ΟΠΑΠ ΑΕ, που με ύποπτη Κυβερνητική ανοχή, διαχειρίζεται το όργιο αυθαιρεσίας, σπατάλης και αδιαφάνειας που διέπει την λειτουργία του Οργανισμού, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις και τα αιτήματα διαλεύκανσης της αντιπολίτευσης στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου.

 

 

 

 

 

Αθήνα, 30-4-2009

 

 

 

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

 

Σακοράφα Σοφία

 

Καρχιμάκης Μιχάλης

 

Αηδόνης Χρήστος

 

Αλευράς Νάσος

 

Αντωνίου Τόνια

 

Βαρβαρίγος Δημήτρης

 

Δημαράς Γιάννης

 

Διαμαντίδης Γιάννης

 

Ευθυμίου Πέτρος

 

Ζήση Ροδούλα

 

Ζωίδης Νικόλαος

 

Καϊλή Ευα

 

Καστανίδης Χάρης

 

Κεγκέρογλου Βασίλης

 

Κουσελάς Δημήτρης

 

Λαμπίρης Ηλίας

 

Λιάνης Γιώργος

 

Λιντζέρης Δημήτρης

 

Μαγκριώτης Γιάννης

 

Μερεντίτη Αθανασία

 

Μπόλαρης Μάρκος

 

Νασιώκας Εκτορας

 

Νικητιάδης Γιώργος

 

Ντόλιος Γιώργος

 

Οικονόμου Βασίλης

 

Παντούλας Μιχάλης

 

Παπαδόπουλος Αλέκος

 

Παπουτσής Χρήστος

 

Πεταλωτής Γιώργος

 

Ράπτη Συλβάνα

 

Ρέππας Δημήτρης

 

Ρόβλιας Ντίνος

 

Σγουρίδης Παναγιώτης

 

Σκουλάς Γιάννης

 

Στρατάκης Μανώλης

 

Τζάκρη Θεοδώρα

 

Τιμοσίδης Μιχάλης

 

Χαϊδος Χρήστος

 

Χυτήρης Τηλέμαχος

 

Δαμανάκη Μαρία

 

Κακλαμάνης Απόστολος