Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αλλαγή χρήσης βιοτεχνικών κτιρίων στους πυρόπληκτους νομούς.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/6/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

 

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 42

Ημερομηνία Κατάθεσης :.16.06.2009

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Θέμα:  Αλλαγή χρήσης βιοτεχνικών κτιρίων στους πυρόπληκτους νομούς.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 874/8-5-2009 επιστολής του Νομάρχη Μεσσηνίας με την οποία ζητείται, ως μέτρο ενίσχυσης των βιοτεχνικών επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών, να τους δοθεί η δυνατότητα αλλαγής χρήσης των μονάδων τους εν μέρει και σε άλλη επαγγελματική χρήση, ώστε να βοηθηθούν να επιβιώσουν στη σημερινή και ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

 

Παρακαλώ να δείτε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή το αίτημα που περιλαμβάνεται στο συνημμένο.        

 

Αθήνα,  15 Ιουνίου  2009                                                                                                                               

Ο  βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς