Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/6/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 43

Ημερομηνία Κατάθεσης :.16.06.2009

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

 

- Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης

 

Θέμα:  Αιτήματα Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 53/28-5-2009 επιστολής του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, με αιτήματά του που αφορούν σε προβλήματα των οικονομικών μεταναστών και σε θέματα αποτελεσματικής αστυνόμευσης της περιοχής.

 

 

 

   Αθήνα,  15 Ιουνίου  2009                                                                                                                                                                                    

 

Ο  βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς