Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καθυστέρηση ανασύστασης Μεσσηνιακού ελαιώνα και ανάγκες δασοπροστασίας στον Ν. Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/6/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 55
Ημερομηνία Κατάθεσης :.17.06.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση ανασύστασης Μεσσηνιακού  ελαιώνα και ανάγκες δασοπροστασίας στον Ν. Μεσσηνίας.

 

Σε σύσκεψη της Ν.Α. Μεσσηνίας που έγινε τον Μάρτιο 2009 με τη συμμετοχή κλιμακίου του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου, επισημάνθηκε ο κίνδυνος μη ανασύστασης του Μεσσηνιακού Ελαιώνα, ο οποίος κάηκε από τις πυρκαγιές του 2007, δεδομένου ότι ακόμα και σήμερα οι ρυθμοί ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου δεν ξεπερνούν το 25% και τα χρήματα που  χορηγούνται (15 ευρώ ανά ελαιόδεντρο) είναι εξόφθαλμα ανεπαρκή.  

 

Επίσης, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί η μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου  για υδρομαστεύσεις και χαμηλά φράγματα, ενώ σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις σημειώνονται στην δασοπροστασία και στην αποκατάσταση δασών, λόγω ανεπάρκειας πόρων.

 

Επειδή η 16575/20-3-2009 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα δεν απαντήθηκε μέχρι σήμερα,

 

Επειδή η αποκατάσταση του Μεσσηνιακού ελαιώνα αποτελεί αναπτυξιακή προτεραιότητα για τον Νομό και ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτροπή της επαπειλούμενης  ερήμωσης της Μεσσηνιακής υπαίθρου,

 

Επειδή, τέλος, απαιτούνται πόροι και επίσπευση ενεργειών τόσο για την υλοποίηση της μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, όσο και για τη διάνοιξη  αντιπυρικών οδών, τη βελτίωση της δασοπροστασίας και την αναγκαία αποκατάσταση του δασικού πλούτου της Μεσσηνίας και ιδιαίτερα του Ταϋγέτου,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Για ποιο λόγο καθυστερεί σε τέτοιο βαθμό η διαδικασία ανασύστασης του Μεσσηνιακού ελαιώνα;

 

Προτίθεται  να επανεξετάσει τα ποσά ανασύστασης που χορηγούνται για τα ελαιόδεντρα, τα οποία κρίνονται από τους αγρότες και τους φορείς και πράγματι είναι ανεπαρκή;

 

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την επίσπευση των διαδικασιών ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου στη Μεσσηνία και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν αυτές;

 

Με ποιο τρόπο και πότε προτίθεται να διασφαλίσει τα αναγκαία κονδύλια για την υλοποίηση της μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου για τη Μεσσηνία;

                                                                        Αθήνα,  15 Ιουνίου 2009

 

Ο βουλευτής

 

    Δημήτρης Κουσελάς