Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου μέχρι την Καλαμάτα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/6/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 56

Ημερομηνία Κατάθεσης :.17.06.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου μέχρι την Καλαμάτα.

 

Στα τέλη Μαϊου, κατά την τελετή εγκαινίων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρεβυθούσα, ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ότι «Το δίκτυο φυσικού αερίου θα επεκταθεί στην Πελοπόννησο, ως τη Μεγαλόπολη, για την τροφοδοσία των νέων μονάδων παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ και στη συνέχεια ως την Καλαμάτα, τροφοδοτώντας όλα τα αστικά κέντρα στη διαδρομή».

 

Επειδή το έργο της επέκτασης του αγωγού φυσικού αερίου μέχρι τη Μεγαλόπολη έχει ήδη σημαντικά καθυστερήσει,

 

Επειδή η επέκταση του αγωγού σε ολόκληρη την Πελοπόννησο μέχρι και την Καλαμάτα θα ενισχύσει σημαντικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νομών της και δεν νοείται  να αποτελέσει «μια ακόμα» ανεκπλήρωτη εξαγγελία για τη Μεσσηνία, για προεκλογική χρήση και εκμετάλλευση,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο;

 

-Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του αγωγού στο τμήμα Μεγαλόπολης-Καλαμάτας; Αν ναι, πότε ξεκίνησαν και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν;

 

-Πότε αναμένεται να φτάσει ο αγωγός στη Μεγαλόπολη και πότε, αντίστοιχα, στην Καλαμάτα;

 

 

 

Αθήνα  15  Ιουνίου  2009

 

Ο βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς