Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποζημίωση σταφιδοκαλλιεργητών και αμπελοκαλλιεργητών Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/6/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 58
Ημερομηνία Κατάθεσης :.17.06.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση σταφιδοκαλλιεργητών και αμπελοκαλλιεργητών Νομού Μεσσηνίας.

 

Οι σταφιδοκαλλιεργητές και οι αμπελοκαλλιεργητές του Ν. Μεσσηνίας  και ιδιαίτερα του Δήμου Κορώνης, έχουν  υποστεί σοβαρές καταστροφές από τον περονόσπορο που έπληξε τις καλλιέργειές τους. Παρά τις έγκαιρες και εντατικές προσπάθειες που έκαναν για την καταπολέμησή του, με ιδιαίτερα υψηλό κόστος λόγω και της αύξησης της τιμής των φυτοφαρμάκων, οι προσπάθειες αυτές δυστυχώς δεν απέδωσαν, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο.

 

Επειδή  οι καλλιεργητές δεν έχουν περιθώρια περαιτέρω απομείωσης του ήδη μειωμένου εισοδήματός τους, αλλά επιβάλλεται να κινηθούν οι διαδικασίες ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν κατ’ εξαίρεση από τον ΕΛΓΑ, βάσει ανάλογης ρύθμισης με αυτή που έγινε στο παρελθόν για τα αμπέλια της Θεσσαλίας, 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

- Είναι στις προθέσεις του να αποζημιωθούν κατ’ εξαίρεση οι σταφιδοκαλλιεργητές και αμπελοκαλλιεργητές του Ν. Μεσσηνίας, όπως έγινε το 2005 και για την ίδια αιτία για τους αμπελοκαλλιεργητές της Θεσσαλίας;

- Αν ναι, πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκτίμησης των ζημιών στην περιοχή; 

 

 

                                                                                Αθήνα  17 Ιουνίου 2009

 

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς