Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαχείριση πλαστικών που χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης και θερμοκήπια.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/5/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 18872
Ημερομηνία Κατάθεσης :.8.05.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

 

ΘΕΜΑ: Διαχείριση πλαστικών που χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης και θερμοκήπια.

 

Με την αρ. πρωτ. 3514/26-6-2008 Αναφορά μου στη Βουλή είχα επισημάνει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί σε θερμοκήπια και σε καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης για τη διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων πλαστικών που χρησιμοποιούν.  Οι «επιλογές» που μέχρι σήμερα έχουν είναι είτε να τα συγκεντρώσουν σε κάποιο χώρο (εάν και εφόσον τους διατίθεται...) και να τα διαθέσουν κατόπιν σε κάποιο ενδιαφερόμενο ιδιώτη για τα περαιτέρω, είτε να τα εναποθέσουν σε χωματερές, είτε, ακόμα χειρότερα, να τα κάψουν, με προφανείς συνέπειες για το περιβάλλον.

 

Επειδή, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2789Β/18-7-2008 Απάντηση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ στην ως άνω Αναφορά μου «στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ν. 2939/01 το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ολοκληρώσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις και επεξεργάζεται την ένταξη στην εναλλακτική διαχείριση και άλλων ρευμάτων αποβλήτων, μεταξύ των οποίων και των πλαστικών που χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης και θερμοκηπίων, η αξιοποίηση των οποίων γίνεται σήμερα αποσπασματικά με ιδιωτική πρωτοβουλία», 

 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε νεότερα για τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση για την οποία γινόταν λόγος στην προαναφερθείσα απάντηση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ,

 

Επειδή, ως εκ τούτου, οι παραγωγοί της Μεσσηνίας και ιδιαίτερα της Τριφυλίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για να απαλλαγούν από τις μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιημένων   πλαστικών και αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από τον ένα και μοναδικό ιδιώτη που τα περισυνέλλεξε πέρυσι, είναι δύσκολο να βρούν κατάλληλο χώρο, μέσα και πόρους για να τα διαχειριστούν,  

 

Επειδή, τέλος, απαιτούνται μόνιμες, ολοκληρωμένες και φιλικές για το περιβάλλον λύσεις στο σοβαρό αυτό πρόβλημα, είναι δε εύλογο η Πολιτεία να μεριμνήσει ώστε αυτοί που προμηθεύουν τα πλαστικά στους παραγωγούς να αναλαμβάνουν και την περαιτέρω διαχείριση-ανακύκλωσή τους, μετά τη χρήση τους στις καλλιέργειες,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

- Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν προβλεφθεί κανόνες για τη διαχείριση των πλαστικών που χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες χαμηλής κάλυψης και θερμοκηπίων;

- Πότε αναμένεται να εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και τι ακριβώς θα προβλέπει για το συγκεκριμένο θέμα;

-  Τι άλλα μέτρα προτίθεται να λάβει για τη διασφάλιση μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των εν λόγω πλαστικών, ώστε να αποτραπούν οι μέχρι σήμερα αποσπασματικές, αναποτελεσματικές ή και βλαβερές για το περιβάλλον λύσεις;  

 

Αθήνα  8  Μαϊου 2009

 

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς