Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ελλείψεις Κέντρου Υγείας Φιλιατρών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/5/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3962
Ημερομηνία Κατάθεσης :.5.05.2009