Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ελλείψεις Κέντρου Υγείας Φιλιατρών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/5/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3962
Ημερομηνία Κατάθεσης :.5.05.2009

ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :
 
- ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα:  Ελλείψεις Κέντρου Υγείας Φιλιατρών 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 50/29-4-2009 επιστολής διαμαρτυρίας του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, το οποίο αναφέρεται στις σοβαρές ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Φιλιατρών σε ιατρικό προσωπικό και ειδικότερα σε παιδίατρο, μικροβιολόγο, αλλά και σε στοιχειωδώς σύγχρονο ακτινολογικό και οδοντιατρικό τμήμα.

Παρακαλώ να δείτε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή το αίτημα που περιλαμβάνεται στο συνημμένο, ώστε να διασφαλιστεί επαρκής και προσιτή ιατρική κάλυψη για τους κατοίκους της περιοχής.       

 
Αθήνα,  4 Μαϊου  2009                                                                                                                                            
 
Ο βουλευτής
Δημήτρης Κουσελάς