Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Ενταξη στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Φεβρουαρίου 2008 του νέου τμήματος Λογοθεραπείας και των προταθεισών μετονομασιών τμημάτων του ΤΕΙ Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/1/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:4110
Ημ. Κατάθεσης: 09-01-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ‘Ενταξη στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Φεβρουαρίου 2008 του νέου τμήματος Λογοθεραπείας και των προταθεισών μετονομασιών τμημάτων του ΤΕΙ Καλαμάτας.

‘Οπως είχα επισημάνει και σε προηγούμενη Ερώτησή μου στη Βουλή (2203/11-12-06) σχετικά με τις προτάσεις αναβάθμισης του ΤΕΙ Καλαμάτας, το εν λόγω ΤΕΙ είναι το μοναδικό Ανώτατο Τεχνολογικό Ιδρυμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο καλύπτει ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την περιφερειακή ανάπτυξη και με σπουδαστικό πληθυσμό που ξεπερνούσε τους 8.000 φοιτητές.

Η σημαντική πορεία και η αναμφισβήτητη συμβολή του ΤΕΙ Καλαμάτας στην τοπική ανάπτυξη, έχει ωστόσο απειληθεί σοβαρά από την εφαρμογή της βάσης του 10, με συνέπεια τη δραματική μείωση του αριθμού των εισακτέων, την ίδια στιγμή που επεκτείνονται και βελτιώνονται οι κτιριακές υποδομές του (Βιβλιοθήκη, αίθουσες διδασκαλίας, Σπουδαστική Εστία κλπ) ώστε να καλύψουν δυναμικό άνω των 10.000 σπουδαστών .

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η Διοίκηση του ΤΕΙ κατέθεσε στο Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) τεκμηριωμένη πρόταση ανασυγκρότησης των Σχολών του Ιδρύματος (μετονομασία τμημάτων ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα σε σύγχρονα και ελκυστικά αντικείμενα, ίδρυση νέων Σχολών κλπ) , η οποία στηρίχθηκε από το σύνολο των φορέων και των αρχών της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, προτάθηκε η ίδρυση νέου Τμήματος Λογοθεραπείας στην επίσης νέα Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας – Πρόνοιας, για την οποία είχε δεσμευθεί η προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, καθώς και η μετονομασία του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής σε Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας σε Βιολογικών και Ολοκληρωμένων Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων σε Τεχνολογίας Τροφίμων.

Επειδή μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2008 θα πρέπει να είναι έτοιμο το νέο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι φετινοί υποψήφιοι ,

Επειδή στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, κατά τη συνάντηση εκπροσώπων της Διοίκησης του ΤΕΙ Καλαμάτας με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ταλιαδούρο, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρξει άμεση απάντηση του ΥΠΕΠΘ στις προτάσεις του ΤΕΙ, χωρίς έκτοτε να υπάρξει καμιά εξέλιξη,

Επειδή είναι επιτακτικά αναγκαίο να λειτουργήσει το νέο Τμήμα Λογοθεραπείας και να εφαρμοσθούν οι προταθείσες αλλαγές από τον Σεπτέμβριο του 2008, διαφορετικά μεγιστοποιούνται οι κίνδυνοι διόγκωσης των προβλημάτων και περαιτέρω συρρίκνωσης του ΤΕΙ Καλαμάτας, με σοβαρές συνέπειες και για την τοπική κοινωνία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Για ποιούς λόγους καθυστερεί και πότε θα γίνει η ένταξη στο νέο Μηχανογραφικό Δελτίο έτους 2008 του νέου Τμήματος Λογοθεραπείας και των μετονομασιών Τμημάτων, που είχαν προταθεί από το ΤΕΙ Καλαμάτας και υιοθετηθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αναγκαία άμεση ενίσχυση και αναβάθμιση του ΤΕΙ Καλαμάτας;

Αθήνα 9 Ιανουαρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς