Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρότατες ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην υπόθεση εξαγοράς της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την COSMOTΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/4/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 17769/774
Ημερομηνία Κατάθεσης :.14.04.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρότατες ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην υπόθεση εξαγοράς της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την COSMOTΕ

Η άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος για την εξαγορά της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» από την COSMOTE, αφήνει πλήρως έκθετη την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είχε προσπαθήσει να κλείσει την υπόθεση με την από 7/3/2008 466η απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπως αναφέρεται στον τύπο, αφορά στα αδικήματα της απιστίας, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της χειραγώγησης αγοράς από κοινού και κατ εξακολούθηση, κατ επάγγελμα και συνήθεια, και της ηθικής αυτουργίας στη χειραγώγηση.

Η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρά τη μηνυτήρια αναφορά του ΠΑΣΟΚ (στις 7/02/2007) και την εισαγγελική έρευνα, χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια για να βγάλει το πόρισμά της. Με την από 7/3/2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου επιχείρησε ουσιαστικά να αποσιωπήσει το θέμα της χειραγώγησης, αρκούμενη να μιλήσει για «στήριξη της τιμής της μετοχής». Προφανώς, εκτελώντας άνωθεν εντολές και υποδείξεις προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα και να πέσουν «στα μαλακά» οι υπεύθυνοι. Τα πρόστιμα που είχε τότε επιβάλει ήταν επιλεκτικά και προκλητικά χαμηλά σε σχέση με το μέγεθος της παράβασης.

Επειδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί θεμελιώδη θεσμό για την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένη να ασκεί ανεξάρτητα τα καθήκοντά της, αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας του επενδυτικού κοινού,

Επειδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απέδωσε καμιά ευθύνη στις Διοικήσεις του ΟΤΕ και της Cosmote, που σήμερα κατηγορούνται, ως φαίνεται, για απιστία σε βαθμό κακουργήματος,

Επειδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απέδωσε καμιά ευθύνη προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και την Κυβέρνηση, που εξ αρχής γνώριζαν και «ευλόγησαν» την εξαγορά,

Επειδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν συμπεριέλαβε ούτε μια λέξη για τη ζημιά του Ομίλου του ΟΤΕ και των δεκάδων χιλιάδων μικρομετόχων του από την εξαγορά, αφού η τιμή της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της έναρξης των διαπραγματεύσεων και της ανακοίνωσης της εξαγοράς, σημείωσε μεγάλη, τεχνητή όπως αποδεικνύεται άνοδο,

Επειδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιεί, ως συνήθως, δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθώς όπου εμπλέκονται ισχυροί τραπεζικοί όμιλοι, είτε χρονοτριβεί σκόπιμα τους ελέγχους, είτε τα πρόστιμα που επιβάλλει είναι εξευτελιστικά, μπροστά στα κέρδη που καρπώνονται οι εμπλεκόμενοι από παραβατικές συμπεριφορές,

Επειδή τίθεται πλέον σοβαρότατο ζήτημα σχετικά με τη σύνθεση και την αξιοπιστία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ικανότητά του να ασκήσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αρμοδιότητές του,

Επειδή η Κυβέρνηση συνολικά και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως εκ των αρμοδιοτήτων του, φέρουν ακέραια την ευθύνη για τις σοβαρές παρενέργειες που μπορεί να έχουν μεθοδεύσεις, σαν αυτήν, στην ανάπτυξη και την ομαλή λειτουργία της αγοράς,

Επειδή, παρά το γεγονός ότι είστε ο καθ ύλη αρμόδιος Υπουργός για την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, με τις πρόσφατες δηλώσεις σας περί «επιχειρηματικής κίνησης η οποία είναι προς όφελος του ΟΤΕ και της Cosmote» και περί αδυναμίας σας να κατανοήσετε «το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης» της εισαγγελικής αρχής επιχειρείτε να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώμη, να παρέμβετε έμμεσα στο έργο της δικαιοσύνης και να υποβαθμίσετε τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης και των κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

 

1. Γιατί καθυστέρησε δύο χρόνια η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς;

2. Γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν επέβαλε πρόστιμα κατά όλων των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, OTE, και EUROBANK ΑΧΕΠΕΥ;

3. Έχει γίνει έλεγχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να διαπιστώσει εάν υπήρξε κατάχρηση εμπιστευτικής πληροφόρησης από τους γνωρίζοντες την εξαγορά σε αυτές τις υψηλές τιμές (φυσικά πρόσωπα, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, άλλες θυγατρικές των εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση εξαγοράς, λογαριασμοί υπό διαχείριση στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό των εμπλεκομένων στην υπόθεση εξαγοράς εταιρειών) με αποτέλεσμα να αγόρασαν και να επωφελήθηκαν οι ίδιοι ή παρένθετα πρόσωπα;

4. Έχει ενημερωθεί και πότε από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με όλους τους χειρισμούς τους στην υπόθεση και αν ναι είναι ικανοποιημένος από την ενημέρωση που είχε και τις αποφάσεις τους;

5. Να κατατεθεί το πόρισμα των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και να δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υπόθεση, όπως για παράδειγμα οι κυρίως μεγάλες κινήσεις κωδικών εμπλεκομένων προσώπων ή συνδεδεμένων εταιρειών και οι μαγνητοφωνημένες εντολές που έγιναν στο διάστημα που αφορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων των δύο εταιρειών ως την ημέρα που ανακοινώθηκε επίσημα η εξαγορά.

6. Να κατατεθούν τα πρακτικά της 466ης (της 7/3/2008) και κάθε άλλης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία ασχολήθηκε με το θέμα της εξαγοράς της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την Cosmote. Επειδή, όπως κατέθεσε στη Βουλή ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ κ. Βουρλούμης, γνώριζε εκ των προτέρων και είχε συγκατανεύσει στην εξαγορά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από την Cosmote, έδωσε εντολές στα αρμόδια εποπτικά όργανα να ερευνήσουν έγκαιρα την υπόθεση ιδιαίτερα μάλιστα αφού υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου;

 

 

 

Ημερομηνία Υπογραφή

16 Ιουλίου 2008

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ