Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πληρωμή εφημεριών ειδικευμένων νοσοκομειακών ιατρών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/4/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 17606
Ημερομηνία Κατάθεσης :.10.04.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Πληρωμή εφημεριών ειδικευμένων νοσοκομειακών ιατρών.

 

Οι ειδικευμένοι ιατροί που απασχολούνται στα Νοσοκομεία όλης της χώρας δεν έχουν ακόμα πληρωθεί για δεδουλευμένες εφημερίες των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

 

Μάλιστα, ακόμα εκκρεμεί η αναγκαία  Κοινή Υπουργική Απόφαση ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και να τους καταβληθούν οι αμοιβές για τις εφημερίες του Ιανουαρίου.

 

Επειδή η εκκρεμότητα αυτή  προκαλεί σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες στους νοσοκομειακούς ιατρούς, οι οποίοι θα καταλήξουν, στην καλύτερη περίπτωση, να εισπράξουν τον Ιούνιο τις αμοιβές εφημεριών του Ιανουαρίου,

 

Επειδή είναι αναγκαία και εύλογη η λήψη μέτρων που θα επισπεύδουν τις διαδικασίες έγκρισης και καταβολής των δεδουλευμένων εφημεριών,

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

Για ποιο λόγο καθυστερεί η Υπουργική Απόφαση για τις εφημερίες του Ιανουαρίου και πότε τελικά προβλέπεται να εκδοθεί;

Πότε θα καταβληθούν τα οφειλόμενα για τις δεδουλευμένες εφημερίες του α’ τριμήνου 2009 ;

Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να καταβάλλονται εγκαίρως οι δεδουλευμένες εφημερίες στους ειδικευμένους νοσοκομειακούς ιατρούς;

 

Αθήνα,  10 Απριλίου 2009

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς