Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εφαρμογή περιφερειακών μελετών αναδιάρθρωσης καλλιεργειών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/4/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 17835
Ημερομηνία Κατάθεσης :.15.04.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή περιφερειακών μελετών αναδιάρθρωσης καλλιεργειών

 

 

Προκειμένου να προσαρμοσθεί η γεωργία μας στα δεδομένα της νέας Κ.Α.Π, το 2005, επί υπουργίας του κ. Μπασιάκου, προκηρύχθηκαν  13 μελέτες αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, μια για κάθε Περιφέρεια της χώρας. Οι μελέτες αυτές παραδόθηκαν στα τέλη του 2007, εν μέσω επικοινωνιακής ευφορίας και με πολλές υποσχέσεις για το μέλλον της ελληνικής Γεωργίας.

 

Εν τούτοις και παρά το γεγονός ότι το κόστος των μελετών άγγιξε τα 1,9 εκατ. ευρώ, αυτές εξακολουθούν να παραμένουν αναξιοποίητες στα συρτάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

‘Ετσι, ενω τα άλλα κράτη της Ε.Ε. προετοιμάζονται για την μετά το 2013 εποχή της ΚΑΠ, η χώρα μας δεν έχει ακόμα κατορθώσει να προσαρμοσθεί ούτε στην προηγούμενη αλλαγή της, με συνέπεια να πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μας, να διευρύνεται το έλλειμμα του γεωργικού ισοζυγίου και το εισόδημα των παραγωγών να συρρικνώνεται συνεχώς.

 

Επειδή οι εξελίξεις στον γεωργικό τομέα είναι ραγδαίες, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

 

Επειδή η χώρα μας έχει τη δυνατότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να απαντήσει στις παγκόσμιες προκλήσεις,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Γιατί καθυστερεί η εφαρμογή των μελετών αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών σε κάθε Περιφέρεια;

‘Εχει γίνει αναδιάρθρωση έστω και για ένα στρέμμα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία; Αν ναι, σε τι είδος ή ποικιλία;

Πότε θα εφαρμοστεί η μελέτη αναδιάρθρωσης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου;

Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε η γεωργία και η κτηνοτροφία να καταστούν ανταγωνιστικές και προσοδοφόρες για τους αγρότες;

                                                                       

 

Αθήνα  15 Απριλίου 2009

 

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς