Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναβολή έναρξης εργασιών νέου κτηρίου Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/4/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3752
Ημερομηνία Κατάθεσης :.10.04.2009

AΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ :

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα:  Αναβολή έναρξης εργασιών νέου κτηρίου Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της αρ. πρωτ. 36/9-4-2009 Επιστολής του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, ο οποίος διαμαρτύρεται για τη νέα αναβολή έναρξης των εργασιών ανέγερσης του νέου κτηρίου του Μουσικού Σχολείου της Καλαμάτας, λόγω διένεξης του ΟΣΚ με τους εργολάβους.    

 

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση διευθέτηση του θέματος, διότι οι εργασίες αναβάλλονται για πολλοστή φορά, η ανάγκη για νέο κτήριο είναι επιτακτική και οι διδάσκοντες, οι μαθητές και οι γονείς τους είναι ανάστατοι και αγανακτισμένοι με τις αλλεπάλληλες αναβολές και καθυστερήσεις, τις οποίες πλέον εκλαμβάνουν ως εμπαιγμό.

 Αθήνα,  9 Απριλίου  2009   

Ο  βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς