Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποζημιώσεις αλιέων που επλήγησαν από σφοδρή θαλασσοταραχή στην Κορώνη Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/4/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3656

Ημερομηνία Κατάθεσης :.7-4-2009

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Θέμα:  Αποζημιώσεις αλιέων που επλήγησαν από  σφοδρή θαλασσοταραχή στην  Κορώνη Ν. Μεσσηνίας.

 

Σε συνέχεια της 11069/4-12-2009 Ερώτησής μου στη Βουλή, σας διαβιβάζω αντίγραφο Επιστολής διαμαρτυρίας των αλιέων που επλήγησαν  από ακραία καιρικά φαινόμενα και πρωτοφανή θαλασσοταραχή στην Κορώνη Ν. Μεσσηνίας στις αρχές Δεκεμβρίου 2008

 

Παρακαλώ να δείτε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή το αίτημα που περιλαμβάνεται στο συνημμένο, ώστε να υπάρξει δυνατότητα αποζημίωσης των πληγέντων  αλιέων για την ολοσχερή καταστροφή των σκαφών τους, δεδομένου ότι οι ίδιοι δεν έχουν την  οικονομική δυνατότητα να τα αντικαταστήσουν και, από ότι αναφέρουν, παρά τις υποσχέσεις  παραγόντων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση, δεν αναζητήθηκε εναλλακτική λύση για την άμεση και αναγκαία αποζημίωσή τους.      

 

   Αθήνα,  6 Απριλίου  2009                                                                                                                                                                                  

 

Ο  βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς