Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗ ΑΚΕ 3 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης , Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ, με θέμα " Κατάθεση στη Βουλή των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/12/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

                     ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ Α) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ
                                                                      Β) ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΦΛΙΑ
                                                                      Γ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                                                                          ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

Ζητάμε να κατατεθούν στη Βουλή όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στις επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2702), οι γνωμοδοτήσεις τους καθώς και οι άδειες λειτουργίας των νομίμως λειτουργούντων λατομείων για τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Αχαΐας και Ηρακλείου.

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ