Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 22 Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του Δημήτρη Κουσελά, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , με θέμα " Καθυστερήσεις στην εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων του Γ΄ΚΠΣ"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/12/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Κύριε Υπουργέ,

Σε ερώτηση, που καταθέσαμε στην Βουλή στις 25/8/04 θέσαμε μια σειρά από ζητήματα, που κυρίως έχουν να κάνουν με τις εγκρίσεις και εκταμιεύσεις επενδυτικών σχεδίων του Γ’ ΚΠΣ.

Επίσης θέσαμε ένα σημαντικό θέμα που αφορά τις καθυστερήσεις των εκταμιεύσεων σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια, όπου με βάση αυτές τις καθυστερήσεις αναπτύσσονται παραμηχανισμοί, που εκμεταλλεύονται με διάφορους τρόπους την αγωνία των υποψηφίων επενδυτών. Παράλληλα δε επισημαίναμε ότι οι καθυστερήσεις αυτές ανατρέπουν το επιχειρηματικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, που θάθελαν να αναπτυχθούν στον κλάδο τους.

Στην απάντησή σας προσπαθείτε να μας πείτε τα επιτεύγματα σας στις απορροφήσεις και εκταμιεύσεις δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων από τον Μάρτιο μέχρι 31 Ιουλίου του 2004, στην ουσία όμως επιχειρείτε να καλύψετε την ανεπάρκεια σας, καπηλευόμενοι το έργο της δικής μας Κυβέρνησης.

Σας θυμίζουμε λοιπόν. Τα 4 προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δηλαδή το ΕΠΑΑ.ΑΥ το ΕΠΑΛ, το LEADER και τέλος το ΕΠΑΑ είχαν προκηρυχθεί στο σύνολό τους, είχαν νομικές δεσμεύσεις ένταξης σχεδόν στο σύνολό τους και υψηλές απορροφήσεις με αντίστοιχες δημοσιοποιήσεις σε όλη την Ελληνική ύπαιθρο για την απαιτούμενη ανάδειξη και διαφάνεια των προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα:

· Ε.Π «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» Δημόσιας Δαπάνης 1.776.211.026 Ευρώ.

Το πρόγραμμα είχε ενεργοποιηθεί πλήρως και παρουσίαζε εντάξεις 1.658 εκ Ευρώ (94 %) και πληρωμές 396 εκ. Ευρώ (22,3 %). Κύρια μέτρα του προγράμματος είναι: τα σχέδια βελτίωσης, η μεταποίηση και η εμπορία γεωργικών προϊόντων, οι νέοι γεωργοί, τα εγγειοβελτιωτικά έργα και τα ολοκληρωμένα προγράμματα (’ξονας 7). Κατά το έτος 2003 διασφάλισε τους πόρους ν+2.

· Ε.Π «Αλιεία 2000 – 2006» Δημόσιας Δαπάνης 322.072.310 Ευρώ

Το πρόγραμμα είχε ενεργοποιηθεί πλήρως και παρουσίαζε εντάξεις 221 εκ. Ευρώ (69%) και πληρωμές 72 εκ. Ευρώ (22,3%). Κύρια μέτρα του προγράμματος είναι: οι διαλύσεις αλιευτικών σκαφών, ο εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών, οι υδατοκαλλιέργειες, η μεταποίηση και εμπορία αλιευμάτων, τα κοινωνικοοικονομικά μέτρα και η κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων. Κατά το έτος 2003 διασφάλισε τους πόρους ν+2.

· Ε.Π Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «LEADER» Δημόσιας Δαπάνης 251.182.221 Ευρώ.

Το πρόγραμμα είχε ενεργοποιηθεί πλήρως και παρουσίαζε εντάξεις 222 εκ. Ευρώ (88%) και πληρωμές 24 εκ. Ευρώ (10,2%). Κύρια μέτρα του προγράμματος είναι αυτά του ’ξονα 1 και 2 που περιλαμβάνουν δράσεις (αγροτουρισμού, ενίσχυσης Μ.Μ.Ε, κ.α) που υλοποιούνται στο πλαίσιο των 40 τοπικών προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί. Κατά το έτος 2003 διασφάλισε τους πόρους ω+2.

· Έγγραφο Προγραμματισμού «Αγροτικής Ανάπτυξης» Δημόσιας Δαπάνης 2.555.850.000 Ευρώ.

Το πρόγραμμα είχε ενεργοποιηθεί πλήρως και παρουσίαζε πληρωμές 1.147 εκ. Ευρώ (44,9%). Κατά το 2004 αναμενότανε να συνεχισθεί η υλοποίηση των Αξόνων του προγράμματος: Πρόωρης Συνταξιοδότησης, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Δασώσεων και των Αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων που ενισχύονται και με νέα πέραν των ήδη υλοποιημένων.

Επίσης κ. Υπουργέ θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Γ’ ΚΠΣ του Υπουργείου Γεωργίας έως τις αρχές 2004 ήταν πρότυπο διαχείρισης, απορρόφησης αλλά και ουσιαστικής βοήθειας της Ελληνικής Γεωργίας και Υπαίθρου. Λόγω δε των πιο πάνω τόσο η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή του Γ΄ ΚΠΣ όσο και η ΓΔ Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, όχι μόνο επαίνεσαν το ΥΑΑΤ, αλλά έμπρακτα πρότειναν την αύξηση των διατιθεμένων πόρων από τα αποθεματικά Επίδοσης και Προγραμματισμού με 390 εκ. Ευρώ, γεγονός που το αποσιωπάτε για άγνωστους λόγους ή μάλλον γνωστούς και οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν.

Σε ότι αφορά τα δημόσια έργα και τον αποπροσανατολισμό, που επιχειρείτε, έπειτα από μήνες στο ΥΑΑΤ έπρεπε να γνωρίζει η πολιτική ηγεσία του ΥΑΑΤ με τις επίσημες, νόμιμες διαφανείς διαδικασίες του Γ’ ΚΠΣ και την νομοθεσία της Ελληνικής Πολιτείας είναι αδύνατον «η νέα Κυβέρνηση σε διάστημα μόλις ολίγων μηνών να δημοπράτησε 3 έργα και να ένταξε άλλα 9 έργα» εάν αυτά δεν είχαν «ωριμάσει» από την προηγούμενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. ’λλωστε το ομολογείτε και σε απαντήσεις που δίδετε στην Βουλή ότι π.χ το έργο ΑΡΖΑΝ ΑΜΑΤΟΒΟΥ του Ν. Κιλκίς εντάχθηκε στις 12/2/04.

Να σας υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι για να δημοπρατηθεί ένα έργο η διαδικασία είναι: Ανάλυση αναγκών – Δημόσια διαβούλευση – Συμφωνία με την ΕΕ – Σύμφωνη γνώμη Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις – Τεύχη Δημοπράτησης – Τεχνικό Δελτίο – Έγκριση Τεχνικού Δελτίου – Εγγραφή στο ΠΔΕ και ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΑ Δημοπράτηση. Η διαδικασία αυτή στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι 2-3 χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο ωρίμασε, δημοπράτησε, ένταξε, αλλά και κατασκεύασε τόσα πολλά Δημόσια Έργα από το 1994, ώστε τον Σεπτέμβριο του 2004 εκτύπωσε ενημερωτικά και εικονογραφημένα φυλλάδια πολλαπλών σελίδων.

Όλα ανεξαιρέτως τα έργα που ονοματίζει στην απάντηση του είναι έργα που σχεδίασε, προγραμμάτισε, ωρίμασε ενέταξε και εν μέρει δημοπράτησε το ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν είναι πολιτικά ηθικό από την πλευρά του Κου Υπουργού.

Όσον αφορά τώρα τα ψέματα που αραδιάζετε για το μέτρο 1.1 Σχέδια Βελτίωσης το μέτρο 2.1 ιδιωτικές επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων στο μέτρο 3.1 για τους Νέους Γεωργούς σας ενημερώνουμε για να γνωρίζετε τι ακριβώς συνέβη προκειμένου να μην λέτε ανακρίβειες και ψέματα.

Συγκεκριμένα:

Μέτρο 1.1 – Σχέδια Βελτίωσης: Τα στοιχεία της απάντησής σας είναι εντελώς λανθασμένα.Εκτός τόπου και χρόνου

Ας σημειώσει ο κος Υπουργός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη είναι 369 εκ Ευρώ και η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ενεργοποίησε τα 363 εκ Ευρώ – δηλ. 98 % του μέτρου-, ένταξε 301 εκ. Ευρώ δηλ. 82 % του μέτρου – και τέλος εκταμίευσε 188 εκ. Ευρώ – δηλ 51 % του μέτρου.

Επίσης εδώ αποφεύγει να αναφέρει ο κος Υπουργός ότι: Η Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις και Αναθεωρήσεις των 4 Προγραμμάτων είναι αυτές που είχαν προετοιμαστεί και αποσταλεί από την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία, τέλος 2003 και είχαν διασφαλιστεί επιπλέον πόροι 390 εκ Ευρώ, για τα μέτρα με υψηλές απορροφήσεις όπως αυτό 1.1 και τα επόμενα 2.1 και 3.1 Η δε παρουσία της νέας Πολιτικής Ηγεσίας στις Βρυξέλλες στην Ε.Ε. τον Μάιο 2004 για να αμυνθεί τις πιο πάνω εργασίες / προτάσεις του ΠΑΣΟΚ… κρίθηκε από τους Κοινοτικούς επιεικώς απαράδεκτη και εντελώς απροετοίμαστη!

Μέτρο 2.1 – Ιδιωτικές Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων: Δυστυχώς και πάλι για εκείνον, ο κος Υπουργός επεξηγεί σε 2 σελίδες την εξαιρετική δουλειά που έκανε η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τις προκηρύξεις, αξιολογήσεις και εντάξεις για το σύνολο των 390 εκ. Ευρώ που διέθετε το μέτρο και τον ευχαριστούμε! Δεν μιλάει ΚΑΘΟΛΟΥ για την ουσία της ερώτησης: εκταμιεύσεις! Οι παλιές προκηρύξεις, αξιολογήσεις και εντάξεις καθυστερούν σε απαράδεκτο βαθμό οι πληρωμές, δημιουργώντας ένα κλίμα παζαριού, διαπλοκής με τους μελετητές / συμβούλους και βέβαια αβεβαιότητας στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο τα τελευταία 3 χρόνια στο μέτρο αυτό το ΥΑΑΤ δέχτηκε και αξιολόγησε από τις αρμόδιες κάθετες διευθύνσεις άνω των 2.000 σοβαρών επενδυτικών σχεδίων, αξίας άνω των 2.500 εκ Ευρώ, δηλαδή ένα τιτάνιο έργο, που επετέλεσε η προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία με τους δημόσιους λειτουργούς.

Μέτρο 3.1 – Νέοι Γεωργοί: Και εδώ ευχαριστούμε τον κ. Υπουργό που εκθέτοντας αναλυτικά την εξαιρετική δουλειά που έκανε η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, βέβαια με τους δημόσιους λειτουργούς και τις Δ/σεις Γεωργίας τα προηγούμενα 3 χρόνια με τις προκηρύξεις, αξιολογήσεις, εντάξεις και πληρωμές, αλλά και πάλι….. Τα στοιχεία της απάντησης είναι εντελώς λανθασμένα και εκτός τόπου και χρόνου.

Ας σημειώσει και πάλι ο κος Υπουργός ότι η συνολική δημόσια δαπάνη είναι 227 εκ. Ευρώ και η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ενεργοποίησε τα 213 εκ Ευρώ – δηλ 94% του μέτρου-, ένταξε 213 εκ Ευρώ – δηλ 94% του μέτρου- και τέλος εκταμίευσε 119 εκ Ευρώ – δηλαδή, 54 % του μέτρου.

’ξονας 7 – ΟΠΑΑΧ: Και για αυτό το σημείο ισχύουν ακριβώς τα ίδια που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

Συνοψίζοντας λοιπόν εάν η νέα κακοδιαχείριση και άγνοια της νέας Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΑΑΤ εξακολουθήσει έως το τέλος του 2004, όχι μόνο θα χαθούν πόροι- λόγω του κανόνα ν+2- αλλά θα χαθεί και κάθε εμπιστοσύνη προς τα προγράμματα τόσο από τους Αγρότες όσο και από τους Επενδυτές αλλά και από τους δημόσιους υπαλλήλους με καταστροφικές συνέπειες για την Ελληνική ύπαιθρο!

Τα τελικά δε συμπεράσματα που βγαίνουν είναι ότι:

1) Η Πολιτική Ηγεσία της Ν.Δ. είναι εκτός τόπου και χρόνου.

2) Πολιτικό ήθος είναι να μην οικειοποιείσαι τα έργα των άλλων και όπου χρειάζεται να παραδέχεσαι τα επιτεύγματα των προκατόχων σου.

3) Στην απάντηση που δώσατε ασχοληθήκατε σε 5 σελίδες με το έργο που δεν έκανε εδώ και 8 μήνες που κυβερνάτε η Κυβέρνησή σας και στην ουσία εκθειάζατε το έργο των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο Γ΄ ΚΠΣ. Δηλαδή εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας το συνολικό πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ ( Νομικό - Ανάλυση αναγκών – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις – Προκηρύξεις – Αξιολογήσεις – Δημοπρατήσεις – Εντάξεις – Εκτέλεση των έργων – Έλεγχοι) σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια και τέλος απορροφήσεις είναι ότι έως τον Φεβρουάριο 2004 η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε απορρόφηση 1638 εκ. Ευρώ και στα 4 προγράμματα, δηλ. 34%, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ε.Ε.

4) Απεδείχθη με έγγραφο που σας επισυνάπτω ότι από τις αρχές Αυγούστου έχετε αναστείλει θεσμικά όλες τις διαδικασίες των προγραμμάτων σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται μέχρι νεωτέρας με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνονται οι διαπιστώσεις που κάναμε ότι, για να εκταμιεύσει κάποιος που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα τα χρήματα που δικαιούται, πρέπει να χρησιμοποιήσει και οικονομικούς και πολιτικούς διαμεσολαβητές. Για του λόγου το αληθές, σας καταθέτω έγγραφα για το πώς, μεσολαβούν στελέχη της Πολιτικής Ηγεσίας με πολιτικά στελέχη της παράταξης σας, πουλώντας εκδούλευση στους αγωνιούντες και αγχωμένους επενδυτές.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

1) Πότε επιτέλους θα σταματήσετε να λέτε ψέματα και να παραπλανείτε τον Ελληνικό λαό, σαν εκείνο το περιβόητο προεκλογικό τερτίπι για τις επιδοτήσεις – ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΛΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ-.

2) Πότε επιτέλους θα αποφασίσετε να πείτε την αλήθεια για τις διαδικασίες και τον κόπο που απαιτείται για να εκταμιευθούν οι χρηματοδοτήσεις του Γ΄ ΚΠΣ.

3) Πότε επιτέλους θα βάλετε φραγμό στους πολιτικούς και οικονομικούς διαμεσολαβητές με την κουτοπόνηρη πολιτική που ασκείτε στον τομέα των προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΛΕΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΘΩΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ