Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ειδική Μονάδα Παραγωγής (κομβικό κέντρο) ΕΛΤΑ Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/12/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Κολοκοτρώνη 11, 10562 Αθήνα
Αρ. πρωτ.0050/30-11-04

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Θέμα: Ειδική Μονάδα Παραγωγής (κομβικό κέντρο) ΕΛΤΑ Καλαμάτας.

Με την ΠΑΒ 2007/17.9. 2004 έθεσα υπ’ όψιν σας επιστολή με τα αιτήματα του Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛΤΑ Ν. Μεσσηνίας, σχετικά με την αναγκαία συνέχιση λειτουργίας της ειδικής μονάδας παραγωγής (Κομβικό Κέντρο) των ΕΛΤΑ Νομού Μεσσηνίας.

Επισήμανα, τότε, ότι οποιαδήποτε ενέργεια προς την κατεύθυνση της κατάργησης, αντί της απαιτούμενης αναβάθμισης του ως άνω Κομβικού Κέντρου στο Νομό Μεσσηνίας, το οποίο προσφέρει σημαντικό ποσοτικό και ποιοτικό έργο,

  • δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη διακίνηση της αλληλογραφίας,

  • θα έχει επιπτώσεις στις αντίστοιχες θέσεις εργασίας,

  • είναι ακατανόητη και προδήλως επιλεκτική, αφού λειτουργούν κανονικά αντίστοιχα κέντρα σε άλλους νομούς.

Με το αρ. πρωτ. Β-1088/12-10-2004 έγγραφό του, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Αναστάσιος Νεράντζης απάντησε στην ως άνω Αναφορά μου, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι:

  • η μεταφορά μέρους (η υπογράμμιση δική μου) των εργασιών Διαλογής του Κομβικού Κέντρου Καλαμάτας στο Κομβικό Κέντρο Τρίπολης εντάσσεται στην αναδιοργάνωση του δικτύου των Κέντρων Διαλογής πανελλαδικά, με στόχο την προετοιμασία και του Κ.Κ. Καλαμάτας και του Κ.Κ. Τρίπολης για την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών Διαλογής της Αλληλογραφίας, έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και είχε ξεκινήσει προ τριετίας.

  • Στόχος του σχεδιασμού αναδιοργάνωσης των Κέντρων Διαλογής είναι η προστασία των θέσεων εργασίας, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προσωπικού, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και η παροχή νέων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Είχα και τότε εκφράσει επιφύλαξη κατά πόσον η σχεδιαζόμενη αναδιοργάνωση του Κομβικού Κέντρου των ΕΛΤΑ στην Καλαμάτα, θα οδηγήσει όντως σε αναβάθμισή του, σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν ως στόχους τους το Υπουργείο και ο ΕΛΤΑ και σε διατήρηση των αντίστοιχων θέσεων και αντικειμένων εργασίας.

Οι περαιτέρω εξελίξεις και συγκεκριμένα η κατάργηση του Κομβικού Κέντρου Καλαμάτας και η μεταφορά του στο Κομβικό Κέντρο Τρίπολης, όπως επισημαίνεται και από το ομόφωνο ψήφισμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας της 1-11-2004 (συνημμένο), διαψεύδουν πλήρως την Απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου και των ΕΛΤΑ στην ως άνω Αναφορά μου και αποδεικνύουν ότι η «αναδιάρθρωση» του Κ.Κ. ΕΛΤΑ Καλαμάτας ουδόλως απέβλεπε στην αναβάθμισή του.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Τι πραγματικά εννοούσαν, το αρμόδιο Υπουργείο και τα ΕΛΤΑ, όταν μας απάντησαν περί «αναβάθμισης» του Κομβικού Κέντρου (Κ.Κ.) των ΕΛΤΑ Καλαμάτας; Την κατάργησή του και τη μεταφορά των εργασιών του στην Τρίπολη;

  2. Εάν όντως οι αρχικοί σχεδιασμοί του Υπουργείου και των ΕΛΤΑ ήταν αυτοί που αναφέρθηκαν στην Απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού, ποιοι λόγοι επέβαλαν την επιλογή της κατάργησης του Κ.Κ. Καλαμάτας, αντί της απαιτούμενης αναβάθμισής του;

  3. Σκοπεύει να επανεξετάσει την ως άνω επιλογή, διασφαλίζοντας την επαναλειτουργία και την απαραίτητη αναβάθμιση του Κ.Κ. Καλαμάτας;

  4. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διαλογή και διακίνηση της αλληλογραφίας στο Ν. Μεσσηνίας, καθώς και οι θέσεις εργασίας των απασχολουμένων στο Κ.Κ. Καλαμάτας;

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2004

                                                                                       Ο βουλευτής

                                                   Δημήτρης Κουσελάς