Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ο.Γ.Α.: Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας και μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τους αγρότες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ο.Γ.Α.: Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας και μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τους αγρότες

Κύριε Υπουργέ,

Προεκλογικά, οι αγρότες άκουγαν από τα χείλη της σημερινής Κυβέρνησης ωραία λόγια, και διαμόρφωναν ανάλογες προσδοκίες, για έναν αγροτικό τομέα που «έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα, αφού πέρα από οικονομικές διαστάσεις έχει και άμεση σχέση με το φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον και με τον τρόπο ζωής στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας» και για τον οποίο μέσω «ριζοσπαστικών πολιτικών» θα διασφάλιζε ένα «ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης». Σήμερα, εννέα μήνες μετά, η Κυβέρνηση, παρά τις δηλώσεις της, όχι μόνο δεν έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κοινωνικής πολιτικής για τους αγρότες, αλλά, επιπλέον, καθυστερεί την συνολική ενεργοποίηση των έτοιμων θεσμοθετημένων μέτρων και εργαλείων. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη στάση αυτή, αφορούν:

Α/ Τη σημαντική καθυστέρηση υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί, αντίθετα με την έγκαιρη και εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, το πρόγραμμα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας προκηρύχθηκε τελικά τον Αύγουστο 2004, για να υλοποιηθεί τον Οκτώβριο 2004. Πέρα από το γεγονός ότι ο Οκτώβριος δεν είναι μήνας που ενδείκνυται για διακοπές, ειδικότερα για τους αγρότες είναι μήνας έντονης επαγγελματικής δραστηριότητας κατά τον οποίο γίνονται βασικές αγροτικές δουλειές των σημαντικότερων καλλιεργειών της ελληνικής υπαίθρου. Επιπλέον, και δεδομένου ότι δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι εν ενεργεία αγρότες, οι οποίοι είναι πιθανότερο να έχουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, το πρόγραμμα με μια τέτοια καθυστέρηση μετατρέπεται σε «δώρον άδωρον» για τις περισσότερες οικογένειες.

Β/ Τη διαδικασία επιλογής των τελικών δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού από την οποία απουσίαζε κάθε σκεπτικό ιεράρχησης των αναγκών των δικαιούχων με βάση κοινωνικά κριτήρια. Αντί αυτού, αλλοιώνοντας και το χαρακτήρα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ως εργαλείου άσκησης κοινωνικής πολιτικής, το μόνο κριτήριο επιλογής ήταν η -γραφειοκρατικής αντίληψης- σειρά άφιξης των αιτήσεων στην κεντρική υπηρεσία του Ο.Γ.Α.

Γ/ Την ενεργοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού σε ορισμένες μόνο περιφέρειες της χώρας. Οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος είναι συγκεκριμένες και αφορούν τη σχέση του δικαιούχου με τον ΟΓΑ και όχι με την περιοχή στην οποία κατοικεί και δραστηριοποιείται. Ο ΟΓΑ όμως, με την με αρ. 12/05-08-2004 εγκύκλιο, εξαίρεσε, ως β΄ κατηγορίας, τους αγρότες των Περιφερειών Αττικής, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, και Ιονίων Νήσων από το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.

Οι αγρότες των παραπάνω Περιφερειών αποκλείονται από το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού αν και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές χρηματοδοτώντας εμμέσως την υλοποίηση του προγράμματος για εκείνους που, βάσει της εγκυκλίου, έχουν χαρακτηριστεί δικαιούχοι από την Κυβέρνηση.

Δ/ Την καθυστέρηση στην εφαρμογή των νέων σκοπών του Λ.Α.Ε., όπως επεκτάθηκαν με το ν. 3232/2004, για υποστήριξη των μητέρων, για παροχή τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς και παροχών χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων για τις πολύτεκνες μητέρες. Μέσα στις γενικότερες αντιξοότητες που οδηγούν σε συνολική υπογεννητικότητα του πληθυσμού, η αγροτική οικογένεια πρέπει να ενισχυθεί για την αποφυγή και της ερήμωσης της ελληνικής υπαίθρου.

Όλα τα παραπάνω (Ε/), σχετίζονται και με τη στελέχωσή του Ο.Γ.Α. και ειδικότερα του Λ.Α.Ε. για να ανταποκριθεί πλήρως και αποτελεσματικά στην αποστολή του. Εννέα μήνες μετά την ανάληψη της κυβέρνησης, το Υπουργείο, αντί για επίσπευση των διαδικασιών στελέχωσης, απαντά με απραξία σε ένα θέμα που επηρεάζει οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Στ/ Παρά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος διοικητικής προσαρμογής, διαπιστώνεται απουσία δράσης για την εφαρμογή της παρ. 7 του αρ.2 του ν. 3227/2004 για απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της αγρότισσας μητέρας για ένα έτος ανά παιδί, από το 2ο παιδί και μετά. Πρόκειται για θεσμοθετημένη απόφαση η οποία έχει παραλειφθεί σε όλες τις μέχρι σήμερα δηλώσεις για παροχές τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Επίσης, (Ζ/) αναφορικά με τον ίδιο νόμο, καθυστερεί η ενεργοποίηση της παρ. 9α του άρθρου 7 του που δίνει στους αγρότες τη δυνατότητα αναγνώρισης των ετών της στρατιωτικής τους θητείας ως συντάξιμων, κατόπιν καταβολής των αντίστοιχων μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, και μάλιστα χωρίς επιβάρυνση του κράτους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους,

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

- Για τη μεγάλη καθυστέρηση προκήρυξης του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, που το φέρνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τα έγκαιρα και στοχευμένα προγράμματα της Εργατικής Εστίας, αναιρώντας το στόχο εξομοίωσης των παροχών τους.

- Για την παντελή απουσία συνεκτίμησης της οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης των δικαιούχων για την κατά προτεραιότητα συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

- Για τη μη υπαγωγή στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του 2004 των αγροτών των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, ακόμα και ενώ η υποδομή του συνεργαζόμενου Ο.Ε.Ε. στην Περιφέρεια Αττικής ήταν επαρκής για την εξυπηρέτηση των αγροτών της.

- Για τη μη έκδοση της εγκυκλίου ενεργοποίησης της παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς στην αγροτική οικογένεια.

- Για την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3227/2004 περί απαλλαγής από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της αγρότισσας μητέρας.

- Για την μη έκδοση της εγκυκλίου ενεργοποίησης της παρ. 9α του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, περί δυνατότητας συνυπολογισμού των ετών της στρατιωτικής θητείας των αγροτών ως συντάξιμων.

- Για την καθυστέρηση αφενός της στελέχωσης του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και αφετέρου της ανάπτυξης και αντιστοίχισης των δραστηριοτήτων του με εκείνες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ