Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ « Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: « Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ»

Έχουν ήδη περάσει οκτώ μήνες από την ημερομηνία που το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απρίλιος 2004) υιοθέτησε τη Μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς των μεσογειακών προϊόντων - βαμβάκι, ελαιόλαδο, καπνός - και σχεδόν ενάμισι χρόνος από την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας για τη μεγάλη οριζόντια Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, τον Ιούνιο του 2003.

Με εξαίρεση το βαμβάκι, όπου δεν υπάρχει ευελιξία επιλογών εφαρμογής, η Μεταρρύθμιση παρέχει το προνόμιο στα Κράτη - Μέλη να αποφασίζουν μόνα τους και σύμφωνα με τις ανάγκες του αγροτικού τους τομέα, πολλά και σημαντικά στοιχεία εφαρμογής των νέων Κοινών Οργανώσεων Αγοράς, σε καθέναν από τους τρεις μεσογειακούς τομείς, αλλά και στους υπολοίπους τομείς της οριζόντιας Μεταρρύθμισης του 2003, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα των αγροτών τους και της αγροτικής τους οικονομίας. Κάθε αλλαγή της ΚΑΠ, απαιτεί σοβαρά μελετημένο σχεδιασμό και έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση του αγροτικού κόσμου και των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με αυτόν προκειμένου να εφαρμοστεί ορθά. Πολύ περισσότερο αν πρόκειται για αυτές τις δύο πρόσφατες Μεταρρυθμίσεις, που θα σημάνουν κυριολεκτικά μια ανατροπή για την Κοινοτική γεωργία. Ειδικότερα όμως τα μεσογειακά προϊόντα, τομείς καθοριστικής οικονομικής και κοινωνικής σημασίας και βαρύτητας για τη χώρα μας, έπρεπε να αποτελούν τη βασικότερη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Δυστυχώς, παρά το διατρέξαν μεγάλο χρονικό διάστημα, η Κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει σαφή προσανατολισμό για τις πολλαπλές αποφάσεις στρατηγικής σημασίας που η ίδια πρέπει να πάρει. Εκκρεμούν άμεσα αναγκαίες προσαρμογές που αφορούν την Οργάνωση των Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, της Διαχείρισης και του Ελέγχου στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να εφαρμοστεί ορθά η νέα πολύπλοκη ΚΑΠ. Εκκρεμούν επίσης αποφάσεις ουσίας του γενικού κανονισμού που αφορά τη Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και ενδεικτικά θα αναφέρουμε την πολλαπλή συμμόρφωση και τις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές, η εφαρμογή των οποίων είναι κύρια προϋπόθεση καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων. Ειδικότερα οι παραγωγοί των μεσογειακών τομέων βρίσκονται σε μέγιστη αγωνία, απληροφόρητοι, χωρίς προσανατολισμό και χωρίς καμία καθοδήγηση:

· Στο βαμβάκι, επείγει να δοθούν άμεσα οι προσανατολισμοί της Κυβέρνησης σχετικά με το περιεχόμενο, το ρόλο και τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των Οργανώσεων Παραγωγών και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. Πρέπει να δοθεί ο χρόνος στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους παραγωγούς, στις Αγροτικές Οργανώσεις και στους Συνεταιρισμούς καθώς και στους λοιπούς επαγγελματίες του κλάδου, να ανταλλάξουν απόψεις και να συμμετάσχουν σε διάλογο με την Κυβέρνηση για την ορθότερη επιλογή των σχετικών μέτρων.

· Στο ελαιόλαδο, δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με το Ελαιοκομικό Μητρώο, βασικό εργαλείο τόσο της ισχύουσας ΚΟΑ, όσο κυρίως της εφαρμογής της Μεταρρύθμισης. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για την επιλογή των κριτηρίων κατάταξης των ελαιώνων στις πέντε δυνατές κατηγορίες, απόφαση που θα επηρεάσει και τις τελικές επιλογές της χώρας μας για την εφαρμογή και τον τύπο της αποσύνδεσης (μερική ή ολική). Δεν υπάρχει καμία ένδειξη από την Κυβέρνηση για τη στρατηγική ποιότητας στον τομέα στα πλαίσια της Μεταρρύθμισης.

· Στον καπνό, μια σειρά από σημαντικά θέματα πρέπει να εξεταστούν εκ των προτέρων σε επίπεδο χώρας, για να είναι δυνατή η αναζήτηση λύσης στη συνέχεια στις διαβουλεύσεις με την Επιτροπή:

α) Η καταγραφή σε επίπεδο παραγωγού / ποικιλίας / περιοχής, των δικαιωμάτων που έχουν προκύψει από αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις ποσοστώσεων.

β) Τα εναλλακτικά σενάρια και οι πιθανές λύσεις για τον τρόπο καταβολής και ορθότερης διαχείρισης των ενισχύσεων ειδικότερα εάν υπάρξει ποσοστό συνδεδεμένης ενίσχυσης.

γ) Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των διαφόρων επιλογών (πιθανά ποσοστά αποσύνδεσης, δικαιώματα και πιθανή διαφοροποίηση αποσύνδεσης μεταξύ των ποικιλιών κλπ.)

· Χωρίς αυτή την προετοιμασία, πώς θα διαπραγματευτεί η Κυβέρνηση, τώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία των εφαρμοστικών κανονισμών στην Επιτροπή;

· Τι θα υποστηρίξει και τι θα διεκδικήσει έναντι των προτάσεων, αν δεν έχει προσδιορίσει εκ των προτέρων τους στόχους της χώρας, αν δεν έχει μελετήσει τους μηχανισμούς που θα διασφαλίσουν τα συμφέροντα των τομέων και αν δεν έχει ανταλλάξει έπ αυτών, απόψεις με τους ενδιαφερόμενους;

· Γνωρίζει η Κυβέρνηση ότι οι περισσότερες χώρες βρίσκονται ήδη σε διάλογο με τους παραγωγούς τους και τις Οργανώσεις τους, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Μεταρρύθμισης, τις αρχές της οποίας έχουν αποφασίσει από κοινού, εδώ και έξι μήνες τουλάχιστον;

· Γνωρίζει η Κυβέρνηση ότι οι ανταγωνίστριες χώρες παραγωγής μεσογειακών προϊόντων, έχουν ήδη επεξεργαστεί τις προτάσεις τους για τους σχεδιαζόμενους κανονισμούς εφαρμογής της μεταρρύθμισης στο βαμβάκι, ελαιόλαδο και καπνό και τις έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή, έτσι ώστε να επηρεάσουν τις τελικές επιλογές κατά τους προσεχείς μήνες

· Γνωρίζει η Κυβέρνηση ότι το συντομότερο δυνατόν, μετά από διαβούλευση με τις Αγροτικές Οργανώσεις, πρέπει να προσδιορίσει τη θέση της και να πάρει τις σχετικές αποφάσεις; Πως κάθε καθυστέρηση στο θέμα των επιλογών για τη Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, μόνο σύγχυση, ανασφάλεια και αβεβαιότητα προκαλεί στους έλληνες αγρότες, επιδεινώνοντας τη δυσχερή θέση στην οποία έχουν περιέλθει, ιδιαίτερα μετά τη φετινή πρωτοφανή κρίση στις τιμές και στη διάθεση της παραγωγής τους;

Για όλους τους παραπάνω λόγους επερωτάται η Κυβέρνηση:

1) Για την αδικαιολόγητη ολιγωρία της, να αποφασίσει τον τρόπο και τα κριτήρια με τα οποία η χώρα μας θα εφαρμόσει τη μεταρρύθμιση τόσο για τους τομείς που καλύπτονται από την απόφαση του Ιουνίου 2003 (φυτά μεγάλης καλλιέργειας, σιτηρά, ζωικός τομέας, γάλα), όσο και στους τομείς που καλύπτονται από την απόφαση του Απριλίου 2004 (ελαιόλαδο, βαμβάκι, καπνός).2) Για την ανικανότητά της να ξεκαθαρίσει τους στόχους της χώρας - αφού δεν έχει προσδιορίσει ακόμα ούτε σαν προσανατολισμό τις προθέσεις της - και δεν έχει καταλήξει ακόμα αν θα εφαρμόσει την πλήρη ή τη μερική αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή. Ως εκ τούτου, για την αδυναμία της να επηρεάσει αποτελεσματικά τις εργασίες και διαβουλεύσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες σε επίπεδα Διαχειριστικής Επιτροπής τώρα που συζητούνται και oι εφαρμοστικοί κανονισμοί. 3) Για την αδιαλλαξία της και την αδιαφορία της απέναντι στη βούληση και στις προτάσεις των αγροτών και των οργανώσεών τους, για ολική αποσύνδεση στον καπνό και το σιτάρι. Στα σιτηρά π.χ όπου έχουμε δικαιώματα παραγωγής σκληρού σίτου για 6.170.000 στρέμματα, αν κρατήσουμε συνδεδεμένο το 40% των ενισχύσεων και δεν υπάρξει ενδιαφέρον για αξιοποίηση αυτής της έκτασης από τους παραγωγούς, τι θα γίνουν οι αχρησιμοποίητοι πόροι. 4) Για τη μέχρι τώρα απραξία της να προχωρήσει στις απαραίτητες Διοικητικές και Οργανωτικές προσαρμογές σε επίπεδο Υπουργείου -υπηρεσίες και οργανισμοί ελέγχου και πληρωμών- προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά η νέα πολύπλοκη και απαιτητική ΚΑΠ. 5) Για την πλήρη ανετοιμότητά της όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων της σταδιακής διαφοροποίησης των ενισχύσεων και της πολλαπλής συμμόρφωσης που ισχύουν από 01/01/2005 και αφορούν κατ ευθείαν και άμεσα το εισόδημα του έλληνα αγρότη.6) Για την εγκληματική αδιαφορία της να ενημερώσει τους αγρότες για τις δεσμεύσεις της νέας ΚΑΠ., έτσι ώστε να προσαρμοστούν, να καταλάβουν και να συνεργαστούν έγκαιρα, για να αποφύγουν την επιβολή κυρώσεων και την απώλεια εσόδων. Για την αποστασιοποίησή της από το δικαίωμα του έλληνα αγρότη, των αγροτικών οργανώσεων και του κόσμου της ελληνικής Υπαίθρου, που ζει και εξαρτάται από την αγροτική δραστηριότητα, να λάβουν αυτή την πληροφόρηση και τη γνώση και να λάβουν μέρος σε κάθε διαδικασία προετοιμασίας και προβληματισμού.7) Για την έλλειψη στοιχειώδους σχεδιασμού για το που κατευθύνονται οι πόροι από τη σταδιακή διαφοροποίηση των ενισχύσεων και πώς ωφελείται ο έλληνας αγρότης.

ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Γιώργος Α. Παπανδρέου

Χρήστος Παπουτσής

Θανάσης Παπαγεωργίου

Βαγγέλης Αργύρης

Βασίλης Τόγιας

Γιάννης Δριβελέγκας

Φώτης Χατζημιχάλης

Χρήστος Αηδόνης

Αλέκος Ακριβάκης

Νάσος Αλευράς

Μίμης Ανδρουλάκης

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος

Τόνια Αντωνίου

Γιώργος Ανωμερίτης

Μιλένα Αποστολάκη

Χρύσα Αράπογλου

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Ευάγγελος Βενιζέλος

Χρήστος Βερελής

Μιλτιάδης Βέρρας

Ιωάννης Βλατής

Κων/νος Βρεττός

Κων/νος Γείτονας

Βασίλης Γερανίδης

Δημήτρης Γεωργακόπουλος

Άντζελα Γκερέκου

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Μαρία Δαμανάκη

Γιάννης Δημαράς

Γιάννης Διαμαντίδης

Άννα Διαμαντοπούλου

Βασίλης Έξαρχος

Πέτρος Ευθυμίου

Ροδούλα Ζήση

Κων/νος Καϊσερλής

Μιχάλης Καρχιμάκης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Νόρα Κατσέλη

Πέτρος Κατσιλιέρης

Απόστολος Κατσιφάρας

Βασίλης Κεγκέρογλου

Θεόδωρος Κολιοπάνος

Σωκράτης Κοσμίδης

Κίμων Κουλούρης

Ελένη Κούρκουλα

Δημήτρης Κουσελάς

Ευστάθιος Κουτμερίδης

Γιάννης Κουτσούκος

Γιώργος Λιάνης

Δημήτρης Λιντζέρης

Ανδρέας Λοβέρδος

Λάζαρος Λωτίδης

Γιάννης Μαγκριώτης

Ανδρέας Μακρυπίδης

Γιάννης Μανιάτης

Άγγελος Μανωλάκης

Χρύσα Μανωλιά

Στυλιανός Ματζαπετάκης

Αθανασία Μερεντίνη

Άρης Μουσιώνης

Σταύρος Μπένος

Μάρκος Μπόλαρης

Θάνος Μωραϊτης

Έκτορας Νασιώκας

Γρηγόρης Νιώτης

Γεώργιος Ντόλιος

Εμμανουήλ Όθωνας

Βασίλης Οικονόμου

Θεόδωρος Πάγκαλος

Μιχάλης Παντούλας

Γιώργος Παπαγεωργίου

Λάμπρος Παπαδήμας

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ηλίας Παπαηλίας

Μιλτιάδης Παπαϊωάννου

Βάσω Παπανδρέου

Γιάννος Παπαντωνίου

Ευάγγελος Παπαχρήστος

Ιωάννης Παρασκευάς

Γιώργος Πασχαλίδης

Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη

Φίλιππος Πετσάλνικος

Δημήτρης Πιπεργιάς

Χρήστος Πρωτόπαπας

Συλβάνα Ράπτη

Παναγιώτης Ρήγας

Κων/νος Ρόβλιας

Νίκος Σαλαγιάννης

Παναγιώτης Σγουρίδης

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Κων/νος Σκανδαλίδης

Μανώλης Σκουλάκης

Κων/νος Σπηλιόπουλος

Μανώλης Στρατάκης

Ευαγγελία Σχοιναράκη

Θεοδώρα Τζάκρη

Στέφανος Τζουμάκας

Γιάννης Τσακλίδης

Κων/νος Τσίμας

Θανάσης Τσούρας

Ελπίδα Τσουρή

Άκης Τσοχατζόπουλος

Γιώργος Φλωρίδης

Ανδρέας Φούρας

Μάνος Φραγκιαδουλάκης

Απόστολος Φωτιάδης

Χρήστος Χάϊδος

Νίκος Χριστοδουλάκης

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Τηλέμαχος Χυτήρης

Τάσος Χωρέμης

Δημήτρης Ρέππας

Απόστολος Κακλαμάνης

Κώστας Σημίτης