Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αθήνα, 24-11-2004

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να υλοποιήσει τον στόχο της εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων μέσα από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ), είχε κατά καιρούς προχωρήσει στην πρόσληψη 500 Εργασιακών Συμβούλων, οι οποίοι δούλευαν με καθεστώς αρχικά σύμβασης έργου και εν συνεχεία σύμβασης ορισμένου χρόνου (ανανεούμενης συνεχώς).

Οι Εργασιακοί Σύμβουλοι έχουν πια αποκτήσει την εμπειρία και την γνώση που απαιτεί το δύσκολο έργο της επιβοήθησης του κάθε ανέργου, ώστε αυτός να πετύχει τον στόχο της εξεύρεσης εργασίας.

Οι 60 εξ΄ αυτών δικαιούνται μάλιστα με βάση το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (164/2004) την μονιμοποίησή τους.

Δυστυχώς πληροφορούμαστε ότι η Διοίκηση του ΟΑΕΔ με επίκληση γνωμοδοτήσεων της Νομικής της Υπηρεσίας, μεθοδεύει τόσο να μην εντάξει τους δικαιούμενους μονιμοποίησης εργασιακούς συμβούλους, όσο και να δημιουργήσει συνθήκες απόλυσης και των υπολοίπων, προκειμένου προφανώς να τους αντικαταστήσει με άτομα της επιλογής της.

Επειδή τυχόν τέτοιες επιλογές θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και άρα και στην εφαρμογή της εξατομικευμένης παροχής υποστήριξης στους ανέργους (που αποτελεί επιπλέον και υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), αλλά και έρχονται σε αντίθεση με τις ως τώρα εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για επιπλέον προσλήψεις εργασιακών συμβούλων:

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  1. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με τους υπηρετούντες εργασιακούς συμβούλους στον ΟΑΕΔ; Θα υλοποιηθούν οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος για την μονιμοποίηση των 60 περίπου, οι οποίοι εμπίπτουν σ’ αυτές; Θα διασφαλιστεί η απασχόληση των υπολοίπων εργασιακών συμβούλων, ώστε να ανταποκριθεί και ο ΟΑΕΔ στην ευθύνη που έχει αναλάβει απέναντι στους ανέργους;

  2. Θα υπάρξουν και νέες προσλήψεις εργασιακών συμβούλων; Και αν ναι με ποιες διαδικασίες και με τι είδους σύμβαση;

Και επιπλέον,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Την κατάθεση της υπ’ αριθμόν 3269 γνωμάτευσης του Νομικού Συμβούλου του ΟΑΕΔ.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Πρωτόπαπας

Εύη Χριστοφιλοπούλου

 Αικατερίνη Περλεπέ Σηφουνάκη

Νικόλαος Σαλαγιάννης

Δημήτρης Κουσελάς

Γιάννης Κουτσούκο

Χρήστος Χάιδος