Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/11/2004
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν. 2773/1999»

Με το άρθρο 34 του Ν. 2773/99 κυρώθηκε η συμφωνία που υπεγράφη στις 30 Ιουλίου 1999 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΓΕΝ.Ο.Π. – Δ.Ε.Η., που προσυπέγραψε και απεδέχθη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Δ.Ε.Η.. Στη συμφωνία μεταξύ των άλλων προβλέπονται: «Με σκοπό την κατά το δυνατό μικρότερο επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, με νομοθετική ρύθμίση πριν την 19.2.2001, το περιεχόμενο της οποίας θα συμφωνηθεί με τη ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η., θα προβλεφθούν και ειδικότερα έσοδα, όπως ειδικό τέλος διοδίων στις γραμμές μεταφοράς, ανάκτηση ανενεργών επενδύσεων κ.λπ.. Υπογραμμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αυξηθούν οι σήμερα καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και συνταξιούχων.»

Σημειώνεται ότι ειδικά τέλη έχουν ήδη καθιερωθεί επί των τιμολογίων της ΔΕΗ για την στήριξη των επενδύσεων των Α.Π.Ε.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

    • Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να τηρηθούν τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 8 της συμφωνίας που υπεγράφη στις 30/7/1999 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΓΕΝ.Ο.Π. – Δ.Ε.Η. και που κυρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 2773/1999;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ